DSpace Repository

Evliya Çelebi’ye göre taşra âyanları

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Fatih
dc.date.accessioned 2021-01-11T12:03:19Z
dc.date.available 2021-01-11T12:03:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/35381
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, Karadeniz Bölgesi âyanını, Evliya Çelebi tarafından yazılmış olan Seyahatnameyi ele alarak incelemeye çalıştık. Seyahatnamede Karadeniz Bölgesi ayanının isimleri ve kıyafetleri hakkında birçok bilgi bulduk. Bu nedenle bölge âyanının isimleri ve kıyafetlerini şehirlere ayırarak tablo şeklinde verdik. Âyan ve eşrâf kelimelerinin seyahatnamedeki kullanım şekilleri üzerinde durarak bazı çıkarımlar yapmaya çalıştık. Bu tezde ayrıca bölge âyanı hakkında bulabildiğimiz diğer bilgileri, arşiv belgeleri ve dönemin bazı kronikleri ile karşılaştırarak bazı sonuçlara varmaya çalıştık. tr_TR
dc.description.abstract In study this thesis, we study to examined by approach the Âyans in the Black Sea Region became the Travel Book written by Evliya Çelebi We found a lot of information about the names and clothes of the Black Sea Region ayan in travelogues. For this reason, we gave, the names and clothes of region âyans by seperate into cities the form of a table. We labour to make some argument by focusing on the usage of the words Âyan and gentry in the travelogue. In this thesis besides, we tried to reach some conclusions by comparing the other information we can geting about the region ayans with the archival documents and some chronicles of the period. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Âyan tr_TR
dc.subject Eşrâf tr_TR
dc.subject Kibâr tr_TR
dc.subject Evliya Çelebi tr_TR
dc.subject Seyahatname tr_TR
dc.subject XVII. yüzyıl tr_TR
dc.subject Celali İsyanları tr_TR
dc.subject Mütesellim tr_TR
dc.subject Levend tr_TR
dc.subject Taşra tr_TR
dc.subject Aşiretler tr_TR
dc.subject Ayans tr_TR
dc.subject Travel Book tr_TR
dc.subject XVII. Century tr_TR
dc.subject Celali Riots tr_TR
dc.subject Province tr_TR
dc.subject Tribe tr_TR
dc.title Evliya Çelebi’ye göre taşra âyanları tr_TR
dc.title.alternative Provincial ayans according to Evliya Çelebi tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Parlaz,Selim tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record