DSpace Repository

Dolaylı vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisi: Türkiye analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Çoban, Serhan
dc.date.accessioned 2019-05-15T08:41:48Z
dc.date.available 2019-05-15T08:41:48Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3531
dc.description.abstract Devletin ekonomiye müdahale nedenleri arasında gelir dağılımında adaleti sağlama yer almaktadır. Bu amaca ulaşmak için karar alıcılar vergi politikalarını kullanmaktadırlar. Vergiler ise dolaysız ve dolaylı olarak tasnif edilmektedir. Bu tasnif özellikle gelir dağılımı açından önemlidir. Dolaysız vergilerin dolaylı vergilere göre gelir dağılımında daha etkin olduğu bilinmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde dolaylı vergilerin payı ekonomik büyüme amacına hizmet ettiği için daha yüksektir. Türkiye’de de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı daha yüksektir. Çalışmanın amacı Türkiye’de dolaylı vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin analizidir. Çalışmada vergiler ve gelir dağılımı kavramı ele alındıktan sonra, Türkiye’de dolaylı vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisi rakamlarla analiz edilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Among the reasons of the government’s intervention in the economy is included the provision of justice in income distribution. To achieve this goal, decision makers use tax policies. Taxes are classified as directly and indirectly. This classification is important especially in terms of income distribution. It is known that direct taxes are more effective in distribution of income than indirect taxes. However, the share of indirect taxes in developing countries is higher because it serves the purpose of economic growth. Also, the share of indirect taxes in total tax revenue is higher in Turkey. The aim of this study is to analyze the impact of indirect taxes on the income distribution in Turkey. In this study, after discussing taxes and the concept of income distribution, with the figures of indirect taxes in Turkey are analyzed the impact on income distribution. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Vergi, dolaylı vergiler, gelir dağılımı tr_TR
dc.subject Taxes, indirect taxes, distribution income tr_TR
dc.title Dolaylı vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisi: Türkiye analizi tr_TR
dc.title.alternative Influence on income distribution of indirect tax: analysis of Turkey tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Sevinç Yaraşır Tülümce tr_TR
dc.contributor.authorID INFLUENCE ON INCOME DISTRIBUTION OF INDIRECT TAX: ANALYSIS OF TURKEY tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record