DSpace Repository

Anadolu liselerinde okul aile i̇ş birliği i̇le i̇lgili öğretmen ve veli görüşlerinin i̇ncelenmesi (Merkezefendi i̇lçesi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Peker, İsmail
dc.date.accessioned 2020-06-11T13:28:20Z
dc.date.available 2020-06-11T13:28:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/35041
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, Anadolu Liselerinde okul aile iş birliğinde yaşanan sorunlar, engeller ve okul aile iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin öğretmen ve veli görüşlerini belirlemektir. Durum belirlemeye yönelik betimsel analiz tekniği kullanılan bu araştırmanın örneklemi, Denizli ili Merkezefendi ilçesinde bulunan on üç Anadolu Lisesinde basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle kura ile belirlenen okullarda çalışan 230 öğretmenin oluşturduğu ve bu yöntemle belirlenen okullarda basit seçkisiz yöntemle seçilen gönüllü 254 öğrencinin velisinin oluşturduğu iki çalışma grubundan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, çalışma grublarını oluşturan öğretmenlere elden ve çevrimiçi, velilere de öğrencileri vasıtasıyla ve çevrimiçi olarak gönderilen anket yoluyla toplanmıştır. Çalışmada öğretmen ve velilerin okul aile iş birliğine ilişkin görüşlerinin dağılımlarını belirlemek için frekans ve yüzde tablolarından yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre velilerin, mevcut okul aile iş birliğinin yeterlilik düzeyini öğretmenlere oranla daha az bulduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada hem öğretmenlerin hemde velilerin mevcut okul aile iş birliğinin geliştirilmesi hususunda fikir birliği içinde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler ve veliler, ebeveynlerin çalışma saatlerini okul-aile işbirliğini engelleyen en önemli faktör olarak görmediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, ankette önerilen önerilerin çoğuna öğretmenler ve velilerce iştirak edilmiştir.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul aile iş birliği tr_TR
dc.subject veli tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.title Anadolu liselerinde okul aile i̇ş birliği i̇le i̇lgili öğretmen ve veli görüşlerinin i̇ncelenmesi (Merkezefendi i̇lçesi örneği) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Kunt, Muammer tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record