DSpace Repository

Koroda şarkı söylemenin ilköğretim ikinci kademe çocuklarının ses gelişimlerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aykut Önder Sarıçiftçi
dc.contributor.author Alageyik, Şerife
dc.date.accessioned 2019-03-12T07:50:21Z
dc.date.available 2019-03-12T07:50:21Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3475
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, koroda şarkı söylemenin ilköğretim ikinci kademe çocuklarının ses gelişimlerine etkisinin incelenmesidir. Koro eğitimine başlanmadan önce koro eğitimine katılmak isteyen öğrenciler gönüllülük esası dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen öğrencilerin müziksel işitme becerilerini test etmek amacıyla müzik öğretmenlerinden oluşan bir komisyon kurulmuş ve öğrenciler, müzik öğretmenlerinin gözetiminde önteste tabii tutulmuştur. Bu testte öğrencilerin, notaları doğru sesle tekrarlamaları ve ritim kalıplarını aynı tartımla vurmaları istenmiştir. Daha önce müzik öğretmenleri olmadığı için müzik dersi işleyememiş olan Karayahşiler Ortaokulu öğrencilerine beş ay süresince koro eğitimi verilmiş, bu süreçte öncelikle koro kavramı açıklanmış, bir arada şarkı söylerken; şarkıyı aynı ses renginde ve aynı gürlükte söylemeye dikkat çekilmiştir. Ardından ses egzersizleri yapılmış, marş, canon ve şarkılar söylenmiş, nüans ve prozodi kavramları açıklanmıştır. ilk etapta ‘E’ harfini açık sesle söyleyen öğrenciler zaman içerisinde sesli harfleri aynı renkte söylemeyi başarmışlardır. Çalışma süresi boyunca öğrencilerin müziksel gelişimleri gözlenmiştir. Eğitimin ardından yine müzik öğretmenlerinin gözetiminde sontest uygulanmış ve öğrencilerin müziksel gelişimlerinde olumlu yönde anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalar video kaydı ile belgelenmiştir. Koroda Şarkı söylemenin çocukların ses gelişimlerine etkisi; cinsiyet değişkenine ve sınıf değişkenine göre incelenmiş, çocukların ses aralıklarının genişlemesine etkisinin olup olmadığına bakılmıştır. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study, the effect of the development of middle school children singing in the choir is the study of sound. Before considering a voluntary basis by student who begin training choir participate in choral education were selected. The selected students to test their skills in musical hearing of music teachers order a commission was established, under the supervision of their music teacher and the students is to take the preliminary test. In this test, the occurrences of the patterns with the same scale and rhythm of the notes sound right students was asked the shoot. Previously a music teanher and music lessons which do not handle Karayah?iler High students for five months because they had Choir training, in this process explained the concept of the first chorus, sing together; the song draws our attention to tell the color of the same sound and the same height. Then vocal exercises, made of Mars, and songs canon said, the concepts of nuance and prosody are described. In the first place the letter 'E' vowels the same color as a clear voice in the students who said they were able to tell the time. Has been observed in the musical development of the students throughout the duration of the study. After training, the final Test under the supervision of a music teacher again applied and the students ‘ musical development in a positive direction a significant difference was found. Studies have documented with video recording. Sound effects on the development of the children singing in the choir; have been examined according to the gender variable and class variable, the effect of the expansion of the ranges supports that there is the sound of children. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ses en_US
dc.subject Ses eğitimi en_US
dc.subject Koro eğitimi en_US
dc.subject Voice en_US
dc.subject Voice education en_US
dc.subject Choir education en_US
dc.title Koroda şarkı söylemenin ilköğretim ikinci kademe çocuklarının ses gelişimlerine etkisi en_US
dc.title.alternative The effects of sound on the development of middle school children singing in the choir en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record