DSpace Repository

Browsing Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi by Subject "Liderlik"

Browsing Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi by Subject "Liderlik"

Sort by: Order: Results:

  • Engin, Muhammet Atakan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
    Geçmişten günümüze liderlik kavramı üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Liderlik kavramı üzerinde bu kadar çok araştırma yapılmasının sebebi liderlik kavramının çok boyutlu karmaşık ve zengin bir oluşuma sahip ...
  • Uluşan, Ülkü Yıldırım (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017)
    Bu çalışmada Denizli Sarayköy ilçesinde öğretmenlerin demokrasi ve liderlik algılarının ve bu algıların farklı değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni ...
  • Akşit, Çağlar (2018)
    Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul müdürlerinden bekledikleri liderlik davranışlarının belirlenmesidir. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı ...