DSpace Repository

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kaya, Lütfiye (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmanın amacı, bankacılık sektöründe çalışan kişilerin örgütsel adalet ve örgütsel sinizm algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2019 yılında Denizli’deki kamu bankalarında çalışan 104 personel ...
 • Gezer, Hüseyin Burak (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Çağımızda internet hayatımızın her alanına dahil olmuştur. İnternet, işletmelerin üretim faaliyetlerini arttırması amacıyla önemli fırsatlar yaratmıştır. Yarattığı bu fırsatlar beraberinde çeşitli riskleri ortaya çıkarmıştır. ...
 • Dülger, Oğuzhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Dünya genelinde devletler birbirleri ile rekabet etme açısından ekonomiyi en etkin silah olarak görmektedirler. Nitekim devletler, kendi içlerinde, vatandaşlarına yönelik yaratılacak iş imkanları ve diğer ülkelerdeki yabancı ...
 • Kara, Sema (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Araştırma Denizli Barosu Başkanlığına bağlı bulanan avukatlara yönelik yapılmıştır. Araştırmada 150 adet anket toplanmıştır. Elde edilen sonuçlarda kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir ...
 • Bayınma, Emin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Yıldırma günümüzde çalışanların sık sık karşılaştığı bir olgudur. Yıldırma davranışları bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde birtakım probleme yol açmaktadır. Bu nedenle yıldırma kavramının incelenmesi, birçok yönden ...
 • Karaman, Ömer (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Devlet, vatandaşların mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için finansmana gereksinim duyar.Vergi idaresi ile vergi borçlusu arasında uyuşmazlıklar oluşmaktadır. Vergi uyuşmazlığına mevzuatın sürekli değişmesi ve ...
 • Daban, Ziynet (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019-06)
  İmam-hatip liseleri, uzun yıllar Türkiye’de tartışmalı konular arasında yer almıştır. Bu bağlamda siyasi kökenli tartışmalar yaşanmıştır. Bu çalışmada; İmam-hatip lisesinde okuyan öğrencilerin, bu okulları tercih nedenleri ...
 • Kırışan, Veysel (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmanın amacı, okul yönetiminde kullanılan dijital iletişim uygulamalarından WhatsApp uygulamasının kullanımına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel ...
 • Erikler, Hüseyin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Boya sanayisi, inşaat ve imalat sanayilerine önemli bir girdi olması sebebiyle sektörel bazda hızla büyüme göstermektedir. Dünyada boya endüstrisinin gelişim süreci II. Dünya Savaşı yıllarında bilimsel temelli bir sanayi ...
 • Ay, Nevzat (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Value Added Tax, which has an important place in the country's economy, is one of the taxes levied on goods and services and has an important share in public revenues. Therefore, duty and responsibilities have been imposed ...
 • Karababa, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Haksız rekabet muahasebe meslek mensuplarının karşılaştıkları en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorunun çözümünde muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken yazılı kurallar ve etik kuralların bulunması ...
 • Beyaz, Mutlu (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Sosyal güvenliğin finansmanı genel itibari ile işletmelerin kendi içerisinden sağlanan kaynaklarla karşılanmaktadır. Dünya’da ise sosyal güvenliğin finansmanı sigortalılardan ve işverenlerden alınan primlerle ya da tamamen ...
 • Daban, Murat (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019-06)
  Araştırmamızda sporcu liderlerinin sporcu motivasyonu ve takım başarısına etkisi incelenmiştir. Sporda liderlik önemli bir konuyu arz etmektedir. Bu nedenle antranörlerin ve yöneticilerin liderlik tarzlarının sürekli olarak ...
 • Özbek, İnan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Proje çalışmasında, dünyada yaşanan küreselleşme olgusu neticesinde ekonominin de küreselleşmesi, ülkemizde ve dünyada finansal ürünler ve vergilendirilmeleri ile ilgili genel bilgilerin verildiği giriş kısmının ardından, ...
 • Turgut, Cumhur (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu proje çalışmasında , özellik çıkarma ve yapay sinir ağları kullanılarak toprak tiplerinin ve gömülü nesnelerin sınıflandırılması için sinyal tanıma sistemi önerilmiştir. GPRmax simülasyon programını kullanarak, 206 Hz ...
 • Akyol, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08)
  Türk hukuk sistemine 1929 yılında giren Konkordato, 1932, 1965 ve 2018 yıllarında köklü değişikliklere uğramıştır. Son olarak İflasın ertelenmesi kurumunun sadece borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi sebebi ile, 7101 ...
 • Avcı, Emine (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmanın amacı, okul yönetiminde kullanılan dijital iletişim uygulamalarından WhatsApp uygulamasının kullanımına ilişkin yönetici ve öğretmen memnuniyet algısının belirlenmesidir.Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel ...
 • Yalçınkaya, Didem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Türkiye, ihracatı arttırma ve geliştirme yolunda uygulamış olduğu nakit teşvik sistemini faaliyetin desteklenmesi şeklinde düzenleyerek, 01.01.1996 tarihi itibariye Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki teşvik sistemine ...
 • Uz, Mürşit (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01)
  Konkordato, borçlu işletmelere tanınan hukuki geçici koruma bicimdir. Kendine özgü şartları ve özelliklerinden dolayı hem borçlu hem de alacaklı açısından sağlıklı uygulanması yönünde dikkat edilmesi gereken hususlar ...
 • Özcan, Hamdi (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019-04)
  Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Burdur İli Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin kişisel bilgileri ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Burdur İli Halk Eğitimi ...

View more