DSpace Repository

akciğer kanser tanılı hastalarda egfr mutasyonlarının kemoteropatik ilaçlar ile yanıt ilişkilerinin ve bu mutasyonların tümör hücrelerindeki p53, pten, trail reseptör, fas reseptör, survivin, bax ve bcl-2 ifadelerine etkilerinin araştırılması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)