Search Statistics for Buldan Meslek Yüksekokulu Makale Koleksiyonu

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2014 11 28.95% 0.00
2 author_keyword:Yeşil,+Erkan 6 15.79% 0.00
3 type_keyword:article 6 15.79% 0.00
4 category_keyword:Ulusal+Hakemli+Dergi 5 13.16% 0.00
5 author_keyword:Çeven,+E.K. 4 10.53% 0.00
6 dateIssued_keyword:2012 4 10.53% 0.00
7 author_keyword:Karakoç,+Mehtap 3 7.89% 0.00
8 author_keyword:Özdemir, Serkan 2 5.26% 0.00
9 NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN HAZIRLANMASINDA YÖNTEM TARTIŞMALARI VE TMS 7 STANDARDI ŞARTLARINA UYGUN BRÜT(DOLAYSIZ) YÖNTEME GÖRE ÖRNEK BİR UYGULAMA 1 2.63% 1.00
10 dateIssued_keyword:2015 1 2.63% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
38 100.00% 0.03