DSpace Repository

Browsing Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri/Sunu Koleksiyonu by Issue Date

Browsing Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri/Sunu Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Olcay Uçkan, Bedia Yelda; Öztaşkın, Gökçen Kurtuluş (AkMED, 201)
 • Şimşek, Celal (T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998)
 • Şimşek, Celal (1999)
  Babadağ (Salbacos) dağının Lycos (Çürüksu) ovasına bakan kuzey yamaçlarında yer alan, antik Trapezopolis (Boludüzü) ve Attouda (Hisarköy), Hellenistik dönemde (M.Ö. 2. yy) kurulmuşlardır. Bu kentler Hellenistik ve Roma ...
 • Tırpan, Ahmet Adil; Söğüt, Bilal (2001)
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Boğaziçi Üniversitesi, 2001-09-04)
  Giriş Farklı özellikte çok sayıda olayın etkin olabildiği katı-sıvı heterojen reaksiyonların kinetiği karmaşıktır(1). Asidik ortamda çimento bileşenleri önemli ve farklı oranda çözünerek yapı değişimine uğramaktadır. ...
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Selçuk Üniversitesi, 2001-09-19)
  Bu çalışmada hidrate çimento hamurundaki (HÇH) kalsiyumun asitli ortamda çözünme reaksiyonu çimento türü, asit türü, asit derişimi ve sıcaklık parametreleri değiştirilerek incelenmiştir. Birden fazla olayın sınırlayıcı ...
 • Şimşek, Celal; Okunak, Mehmet (2002)
  Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Hisarköyü sınırlan içinde yer alan Attouda antik kenti,- antik dönemde Karia ve Phrygia'yı ayıran sınır olan, Salbacos (Babadağ) dağının Lykos ovasına bakan kuzey yamacında, M.Ö.2.yy'da Bergama ...
 • Şimşek, Celal (2002)
  Bugün üzerinde modern Hisarköy köyü bulunan Attouda, Aphrodisias ve Laodikeia 'ya geçiş noktasında yer almaktadır. Kent doğal konum olarak bir tepe üzerinde bulunur. Kuzey, güney ve doğu kısmı sarp uçurum, batı kısımda ise ...
 • Söğüt, Bilal; Şimşek, Celal (2002)
 • Şimşek, Celal (2002)
 • Eumeneia 
  Söğüt, Bilal; Şimşek, Celal (2002)
 • Söğüt, Bilal; Şimşek, Celal (2002)
 • Eumeneia 
  Söğüt, Bilal; Şimşek, Celal (2002)
 • Tırpan, Ahmet Adil; Söğüt, Bilal (2002)
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Selçuk Üniversitesi, 2002-09-10)
  Giriş Bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeleri barındıran programlar, öğrencilerin okulda işledikleri ders konularını interaktif bir şekilde sıkılmadan pekiştirmelerini hedefler. Mathcad ve benzeri bilgisayar programları ...
 • Ak, Metin; Deligoz, Hasaletin; Taban, Deniz (Selçuk Üniversitesi, 2002-09-10)
  Halkalı yapılı bir fenol-formaldehit oligomeri olan kaliksarenler, crown eter kimyasında olduğu gibi seçimli iyon taşıma özelliği gösterirler. Bu bileşikler; alkali ve toprak alkali metalleri, geçiş metallerini, nötral ...
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Selçuk Üniversitesi, 2002-09-10)
  Giriş İnternet teknolojisindeki gelişmelerle birlikte kimyacılar için moleküllerin üç boyutlu şekillendirilmesi, molekül üzerindeki farklı birimlerin renklendirilmesi, renk ve büyüklüğünün değiştirilebilmesi, ...
 • Ak, Metin (Pamukkale Universitesi, 2003-05-01)
  Internet artık sadece bilgisayarınızla ziyaret ettiğiniz, dökümanlara baktığınız ve bilgi topladığınız bir yer olmayıp giderek artan bir şekilde bilgisayarın bir uzantısı haline gelmiştir. Artık kendi bilgisayarınızdan ...