DSpace Repository

Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri/Sunu Koleksiyonu

Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri/Sunu Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Beşenk, Murat; Güler, Bahadır Özgür; Değer, Ali Hikmet; Kader, Serkan (Hikari Ltd, 2010)
  In this paper, we examine some suborbital graphs for the normalizer of Γ_0 (N) in PSL(2,R).
 • Beşenk, Murat; Değer, Ali Hikmet; Güler, Bahadır Özgür (American Institute of Physics, 2012)
  In this paper, we investigate suborbital graphs for the action of the normalizer of Γ_0 (N) in PSL(2,R), where N will be of the form 2^8 p^2, p>3 and p is a prime. In addition we give the conditions to be a forest normalizer ...
 • Halıcı, Serpil; Aslan, Sevim (AIP Publishing., 2018-11-14)
  In this study, we examine polynomials with bicomplex coefficient and bicomplex variables. We investigate the roots of bicomplex polynomials by idempotent bases of bicomplex numbers and classified these roots.
 • Duman, Bahadır; Semiz, Barış (2016)
  The Tripolis antique city is located in intersection area of the boundaries of Phrygia, Caria and Lydia regions in Hellenistic period at riverbank of Maiandros river in Yenicekent town (Buldan, Denizli). In this study, ...
 • Duman, Bahadır (2017-05-10)
  The present study assesses the finds from archaeological excavations at Tripolis (fig. 1), a border city of Lydia, spanning a time range from Early Roman Imperial period to the end of Late Antiquity. The most important ...
 • Duman, Bahadır; Şimşek, Celal; Semiz, Barış (2016-05-11)
 • Duman, Bahadır; Doğanay, Osman (2014-03-13)
 • Duman, Bahadır; Şimşek, Celal (2010-10-16)
  Laodikeia Bazilikal Planlı Kuzey Kilisesi, kentin Erken Bizans Dönemi’nde dinsel kimliğini ön plana çıkaran yapılardan biridir. Diğer taraftan; yapının devşirme kesme traverten blok duvar örgülü, kırma ahşap çatılı ve ...
 • Duman, Bahadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-06-17)
 • Yardımcı, Alper Bilgehan (2018-10)
  Günümüzde alternatif ya da tamamlayıcı tıp olarak kabul edilen Homeopati disiplinin bilimsellik durumu hakkında bilim dünyasında çeşitli tartışmalar meydana gelmektedir. “Benzer benzeri iyileştirir” ilkesine dayanan ...
 • Ak, Metin; Camurlu, Pinar; Toppare, Levent; Cianga, Luminiţa; Yagci, Yusuf; Yilmaz, Fatih (Pamukkale University, 2006-04-19)
  A new copolymer of N-(4-(3-thienyl methylene)- oxycarbonylphenyl)maleimide (MBThi) with thiophene [P(MBThico-Th)] was synthesized electrochemically in the presence of tetrabutylammonium tetrafluoroborate as the supporting ...
 • Ak, Metin; Donat, Ramazan; Cetisli, Halil (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V, 2009-10-04)
  Conducting polymers have attracted great interest due to their ease of synthetic accessibility and modified architecture which can control the polymer properties (i.e., electronic, optical, conductivity, etc.) [1]. These ...
 • Ak, Metin; Gullu, Mustafa; Toppare, Levent (National Centre of Excellence in Analytical Chemistry, 2010-02-11)
  Creative new design and development strategies led to interesting new materials and enhanced performance in certain devices. The ability of molecular designers in understanding how to gain control over the structure in ...
 • Akıncı Öztürk, Esengül (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015)
  Bildiride, Acıpayam Vadisi’nde ele geçen çok sayıdaki mezar lanetlemesinin, Roma Devri’nde burada Yunanlı, Pisidialı ve Pers kökenli insanların ve farklı inançların aynı anda bir arada yaşadığını gösterdiği ileri sürülmektedir
 • Akıncı Öztürk, Esengül; Yıldız, Haşim (Fakülte Kitabevi, 2006)
  Bildiride, Menderes Vadisi’ne hakim konumdaki bir tepenin üzerinde yer alan kutsal alanda saygı görmüş olan tanrı Apollon Lairbenos ve onun kültünün pratikleri ortaya koyulmaya çalışılmaktadır
 • Akıncı Öztürk, Esengül (Asos Yayinevi, 2018-05)
  Bu sunumda, Aristoteles’te hamartia kavramı işlenmektedir. Aristoteles, trajik kahramanın yıkımını hamartia kavramı üzerinden açıklar. Buradaki temel tartışma şudur: Hamartia “ahlaki bir yoksunluğu” mu, yoksa bir “entelektüel ...
 • Ak, Metin; Durur, Simge; Soğancı, Tuğba; Söyleyici, Hakan Can (premc.org, 2016-11-09)
  Electrochemistry of a new generation copolymer of N-(2,5-di(thiophen-2-yl)-1H-pyrrol-1-yl)-4-(vinyloxy) benzamide (TPVB) and 3,4-ethylendioxythiophene (EDOT) is presented. In this study, a novel copolymer based upon TPVB ...
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Selçuk Üniversitesi, 2001-09-19)
  Bu çalışmada hidrate çimento hamurundaki (HÇH) kalsiyumun asitli ortamda çözünme reaksiyonu çimento türü, asit türü, asit derişimi ve sıcaklık parametreleri değiştirilerek incelenmiştir. Birden fazla olayın sınırlayıcı ...
 • Ak, Metin; Yağmur, İbrahim; Toppare, Levent (ISE Division 1 Analytical Electrochemistry, 2011-05-08)
  Building super-structured CPs is of great interest because of the novel properties that could arise from such structures.[8–11] Branched conducting polymers with electronically-connected nodes are excellent candidates among ...
 • Akıncı Öztürk, Esengül (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2018-09)
  Bildiride, Edith Hall’ün Persler tragedyasının 374-383. dizeleri hakkındaki yorumu eleştirilmektedir. Edith Hall, söz konusu dizelerde Hellenlerden bahsedildiğini savlar. Bu çalışmada ise, Hall’ün düşündüğünün aksine, ...

View more