Fen-Edebiyat Fakültesi

Recent Submissions

 • Sağ, Vahap; İçli, Gönül (1991-10)
  Çatışmayı bir toplumsallaşma, bir etkileşim biçimi olarak gören Coser, çatışmanın toplumsal sistemler için katkı sağlayıcı işlevleri üzerinde durmaktadır. İşlevselci geleneğin çatışmayı ihmal ettiği eleştirisini yaparak, ...
 • İçli, Gönül (1997-06)
  Araştırmada Denizli’de bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin istihdam koşulları, sahip oldukları değerler ve sorunlar kadın bakış açısından incelenmektedir.
 • Çivi, Halil; İçli, Gönül (1992-12)
  İşsizlik sosyal, siyasal ve ekonomik nitelikli sorunların önde gelen kaynağını oluşturmaktadır. Bu uygulamalı çalışmada Sivas ili merkez ilçesinde işsizliğin birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. ...
 • Sağ, Vahap; İçli, Gönül (1993-10)
  Yapısalcılık inceleme konusu olarak yapıyı ele almak gerektiğini öne süren bir yaklaşımdır. Levi Strauss ve Louis Althusser farklı bilim dallarında, farklı kategorilerde yer almakla birlikte aynı yaklaşımdan etkilenmişlerdir. ...
 • İçli, Gönül; Yalçın, Cemal (1995-12)
  Araştırmada çok boyutlu bir konu olan kadın sorunu üniversitede çalışan akademik ve idari personel üzerinden ele alınmıştır. Kadınların çalışması, çalışma yaşamından hoşnutluk, çalışmanın kadın özgürlüğüne etkisi, meslek ...
 • İçli, Gönül (1997-06)
  Denizli merkez ilçesinde çalışan kadın ilkokul öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiş olan çalışmada kadın ilkokul öğretmenlerinin genel özellikleri, meslek tercihleri ve bu tercihlerini etkileyen faktörler, toplumumuzda ...
 • İçli, Gönül (1997)
  Bu çalışma aile teorisi ve metodolojisi konusundadır. Aile sosyolojisinin gelişimindeki ana çizgilerin belirlenmesi, aile sosyolojisinin gelişimi ve beklentilerimiz konusunda daha iyi bir konumda olmamıza yardımcı olacaktır.
 • Gönüllü, Müzeyyen; İçli, Gönül (100, 2001-05)
  Bu araştırmanın konusunu Denizli ilinde faaliyet gösteren üç tekstil fabrikasında çalışan kadınların aile ve iş ilişkileri oluşturmaktadır. Çalışan kadınların demografik nitelikleri, çalışma durumları, aile ilişkileri, ...
 • İçli, Gönül (1998-12)
  Toplumlar iç ve dış dinamiklerin etkisiyle sürekli bir değişim içerisindedir. Eğitim kurumu da diğer toplumsal kurumlar gibi değişime uyum göstermek zorundadır. Her toplumda farklı toplumsal özelliklere göre farklı biçimlerde ...
 • Güler, Bahadır Özgür; Beşenk, Murat; Kader, Serkan (Tübitak, 2019)
  In this paper we deal with congruence equations arising from suborbital graphs of the normalizer of Γ_0(m) in PSL(2,R) . We also propose a conjecture concerning the suborbital graphs of the normalizer and the related ...
 • İçli, Gönül (2001)
  Sosyal bilimlerin çağdaş toplumsal hayatın bir parçası olduğu günümüzde herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Sosyal bilimler açısından kavramların, yapıların yeniden kurulması, yeniliklerin inşa edilmesine yönelik bilgi ...
 • İçli, Gönül; Yalçın, A. Nevzat (2002)
  Bu çalışma HIV/AIDS açısından risk altında bulunan genç nüfusun AIDS hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Haziran 2001 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Fen ...
 • İçli, Gönül (2002)
  Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi’nde görev yapan idari ve akademik personelin tüketim eğilimlerini saptamaya yöneliktir. Tüketimi etkileyen faktörler araştırılmıştır.
 • İçli, Gönül (2003)
  Azgelişmiş toplumlar gelişme yazının temel araştırma nesnesidir. Kapitalizmin ve modernleşmenin anlaşılması sorunun arka planının anlaşılması açısından önemlidir.
 • İçli, Gönül (2004)
  Bu çalışma Denizli ili huzurevinde kalan yaşlıların sosyoekonomik özellikleri, aile yapıları, huzuervi öncesi ve huzurevindeki yaşam biçimleri, huzuevini değerlendirme biçimleri, topluma bakış açılarını ortaya koymak amacı ...
 • Ayan, Meryem (Celal Bayar Üniversity, 2015-04-06)
  Doris Lessing, a Persian born British woman writer, regarded as one of the most important post-war writers in English literature. In her novel The Summer Before The Dark (1973), hailed as a modern feminist novel, she dealt ...
 • Ayan, Meryem (2016-08)
  The development of stylistic analysis that focuses on the role of the linguistic codes of the text dates back to the classical period. From the classical period onwards there has been continued interest among scholars ...
 • İçli, Gönül (2008)
  İnsanlar yaşlandıkça üstlendikleri roller ve ilişkileri değişmektedir. Yaşlı ana babaların yeni rollerine uyum sağlayabilmeleri çocukların yaşlılık dönemini anlayabilmeleri ailelerin bu konuda bilgilendirilmeleriyle ...
 • İçli, Gönül (2010)
  Bu çalışmanın amacı yaşlı bireylerin yaşlılığı nasıl değerlendirdiklerini, yaşamı nasıl anlamlandırdıklarını tespit etmektir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemi kullanılarak yaşlı kadınlarla görüşülmüştür. Araştırma ...
 • Ayan, Meryem (PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 2017-11-02)

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds