DSpace Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

 

Recent Submissions

 • Sarıkaya, Burcu (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Çağatay yazı dili, Oğuz Türklüğünün sınırlarını çizen Karadeniz, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve Orta İran'ın kuzey ve doğusunun dışında kalan bütün Türk coğrafyalarında, 500 yıl boyunca kullanılmış olan bir yazı dilidir. ...
 • Kılıçoğlu, Esra (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08)
  Seramik sürekli olarak görünüşünü ve yapım malzemesini yenilemiş, farklı toplumların kültürlerinden izler de alarak geçmiş ile günümüz arasında köprüler kurmuştur. Sanat tarihinin geleceği açısından, beğeni yelpazesi geniş ...
 • Kolbaşı, Emine (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Günümüzde yoğun rekabet gerektiren işletmelerden biri olan özel okulların içerisinde iletişim ve etkileşimi en fazla yaşayan bireyler öğretmenlerdir. Özel okul yönetimi bu rekabet içerisinde öğretmenlerden iyi bir hizmet ...
 • Ersoy, Gizem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Devletlerin var olduğu dönemlerden günümüze kadar geçen süreçte devletin görevlerinin ne olacağı hakkında birçok görüş bildirilmiştir. Toplam ekonomi içinde kamunun daha az paya sahip olması gerektiğini savunan görüşe göre ...
 • Sarıca, Elif (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Erken çocukluk döneminde yabancı dile duyulan ilgi günden güne artmaktadır. Günümüzde bu talep, okulların eğitim kalitelerini yükselten bir ölçüt haline gelmiştir. Bu konuda, Denizli ili içerisinde yapılan araştırmalara ...
 • Kılıç, Ayşe Kübra (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Eğitim, modern dünyanın en önemli parametrelerinden biridir. Eğitimin önemi, dünyanın tüm toplumları tarafından fark edilmekte ve eğitim faaliyetlerine olan önem, gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla eğitimli toplumların, ...
 • Dinç, Oylum Gülmez (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Diplomasi, devletlerarasındaki sorunların barışçıl yöntemlerle ve karşılıklı iletişim ile çözüme kavuşturulma çabasıdır. Diplomaside temel amaç, tarafların birbirlerine güven ortamı sağlayarak savaşmadan çıkar ilişkilerini ...
 • Cahan, Nuray (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06)
  Yaşam boyu öğrendiğimiz sözcüklerin tamamı söz dağarcığını meydana getirmektedir. Söz dağarcığı gelişimi seslerden anlamlı sözcükler oluşturma süreci olması nedeniyle dil ediniminin temelidir. Bir insan doğduğu andan ...
 • Doğan, Necla (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Sosyal medya pazarlaması, şirketlerin ve kurumların müşterisi ile etkileşime girdiği ve bu sayede iletişim kurarak müşterisine hizmet sundukları bir süreçtir. Bu çalışmada Denizli’de eğitim veren kurumların sosyal medya ...
 • Karahan, Zekiye Betül (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Bu tez çalışmasının temel amacı, çevresel kirlilik ve ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişkiyi Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi çerçevesinde farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler için detaylı olarak incelemektir. Ülke ...
 • Yazıcı, Merve (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Türk halk şiiri geleneğinin en eski ve yaygın ürünlerden biri olan mâniler sözlü geleneğin önemli bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Mâniler, asırlar boyu süren bir gelişim süreci ile getirdiği birikim sayesinde ...
 • Tezcan, Selin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Varoluşçuluk geçen yüzyılın en etkili felsefe hareketidir. Temel kabulleri aynı gibi görünse de, her varoluşçu yaklaşım diğerinden farklıdır. Öne çıkan varoluş felsefelerinden biri Sartre’a, diğeri Heidegger’e aittir. ...
 • Tufantoz, Hazarcan İdil (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Hermeneutik İlk Çağ’da mitolojik temelli bir anlam yüklenen, daha sonra-ları tefsir bilimiyle eş anlamlı kullanılan bir kavramdır. Çağımıza yaklaştıkça da bu kavram sosyal bilim epistemolojisinde karşımıza çıkmaktadır. ...
 • Yağmurlu, Gökhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Göç ve göçmenlik, geçmişten günümüze birçok ülkenin önem verdiği konulardan biri olmuştur. Zamanın ilerlemesi, yaşanılan ya da neden olunan konu veya konuların değişmesi göç ve göçmenliğin anlamının yitirilmesine neden ...
 • Dalkılıç, Rabia Asya (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Bu çalışmanın amacı okul öncesinden üniversiteye kadar olan farklı yaş gruplarında toplumsal cinsiyet algısının olup olmadığını, annenin çalışma durumu ile anne ve babanın nitelik gerektiren işlerde çalışmasının toplumsal ...
 • Şahin, Süveyda (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Bu yüksek lisans tez çalışması, Türkmen Türkçesindeki kalıp sözlerin tanımı, sınıflandırılması, söz varlığı içindeki yeri, anlam bakımından değerlendirilmesi üzerine yapılan bir incelemeyi ve bu incelemenin değerlendirme ...
 • Öztürk, Ulviye Topçu (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Özbek edebiyatı Türk dünyasının güçlü edebiyatlarından biridir. Sovyetler Birliği döneminde baskı ve yasaklama dönemleri geçiren Özbek edebiyatı yazar ve şairleri yine de söylemek istediklerini edebî sanatların imkânlarından ...
 • Özcan, İrem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki coğrafi keşifler ve sanayi devriminden beri iktisatçıların ilgisini çeken konulardandır. 19. yüzyılın ortalarından sonra dış ticaretin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi ...
 • Tiske, Ayşe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Yazılı ve sözlü anlatımda özel bir yeri ve işlevi olan ünlemler, dilimizdeki sözcük türlerindendir. Ünlemler duyguları en yalın şekilde anlatmaya yardımcı olur. Türkiye Türkçesindeki ünlemleri Modern Türk Edebiyatında 1995 ...
 • Al-Wali, Ali Ahmed Mohammed (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  ortamındaki çeşitli etkiler nedeniyle geleneksel maliyetleme sistemleri yetersiz kalıp ve güncel maliyetleme sistemlerinin çıkmasına yol açmıştır. Güncel maliyetleme sistemlerinden biri olarak ifade edilen faaliyet ta¬banlı ...

View more