DSpace Repository

Browsing Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Author "11795"

Browsing Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Author "11795"

Sort by: Order: Results:

  • Atmaca, Münevver (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002)
    Potansiyel mutajenler/karsinojenlere maruz kalan insan populasyonlarının genetik biyoizlemi, farklı genetik markırlar kullanılarak yapılabilmektedir. Kardeş kromatid değişimleri (KKD), DNA hasarına neden olan ajanların ...
  • Zencir, Sevil (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005)
    Denizli popülâsyonunda akraba evliliği sıklığını ve tıbbi etkilerini saptamak amacıyla kesitsel tipte yapılan bu çalışma 2003-2004 yıllarında gerçekleştirildi. Denizli ilinde, kentsel ve kırsal bölgede yaşayan 15-49 yaşları ...
  • Çetin, Ayşen (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006-08)
    BRAF, RAF gen ailesindendir ve 7. kromozomun uzun kolunda lokalizedir (7q34). BRAF geni MAPK sinyal yolunda görevli ve serin/treonin kinaz aktivitesi olan bir protein kodlar. BRAF geninde meydana gelen çeşitli mutasyonların ...