Type

Sort by: Order: Results:

  • Demirbaş Çevirici, Gizem (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
    Bu çalışmada Modüler grubun özel bir kongrüans alt grubu olan 𝛤��0(𝑛��) grubu için sıfır bloğu üzerinde alt yörüngesel graflar incelendi. Birinci bölümde konuyla ilgili olarak Topolojik Gruplar, Hiperbolik Geometri, ...