DSpace Repository

Browsing Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Issue Date

Browsing Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sinecen, Mahmut (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Bulanık Mantık, klasik metotlarla kontrolü zor olan sistemlerle ilgili konularda kullanılan bir kontrol mantığıdır. Bu mantık, herhangi bir sistemin matematiksel modeline ihtiyaç duymadan sadece dilsel değişkenlerin ...
 • Karakaş, Özler (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Kaynaklı yapı elemanlarının hesabı uzmanlık isteyen bir konudur. Bu hesaplan gerçekleştirecek olan kişilerin özellikle malzeme, mukavemet, tasarım gibi konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu ...
 • Kabay Erkal, Nilgün (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Azo boyarmaddeler ve metal kompleksleri, kemoterapik ve antiseptik özellikleri yanında, bazı yiyecek maddelerinin boyanması, yiyecek tohumlarının saklanması için, redoks indikatörû olarak ve en yaygın şekilde de tekstil ...
 • Özçelik, Ceyhun (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Su kaynaklarının değerlendirilmesinde ve su kaynaklan sistemlerinin tasarımında, yağış ve akış önemli bir yer tutmaktadır. Yağışın yada akışın kestirimdeki doğruluk arttıkça, proje risk değeri azalmakta, böylelikle ...
 • Semiz, Gürkan (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu araştırma, 2000- 2002 yıllan arasında Aydoğdu Dağı (Denizli) florasını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bölgesinin çiçekli bitki örnekleri toplanarak, tayinleri yapılmış ve bunun sonucunda flora listesi ...
 • Karıncalı, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada Denizli (Çivril - Gümüşsü ve Honaz)'de yayılış gösteren Zizyphus jujuba (hünnap) bitkisi ele alınmıştır. Z jujuba Türkiye'de az bilinen ve sadece meyvesinden yararlanılan bir ağaç olup, burada morfolojik, ...
 • Kol, Cem (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Kısmi Diferansiyel Denklemlerin çözümleri için kullanılan sayısal yaklaşım metotları (Sonlu Elemanlar, Sonlu Farklar, Diferansiyel Quadrature Metot (DQM), Genelleştirilmiş Diferansiyel Quadrature (GDQ), gibi) mühendislik ...
 • Çelik, Sefer Beran (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada, Denizli ili yerleşim alanları zeminleri, jeolojik ve jeoteknik açıdan incelenmiş ve bölgede meydana gelebilecek bir deprem etkisiyle zeminlerin sıvılaşma duyarlılığı belirlenmiştir. Denizli ili kuzeydoğusu ...
 • Özsoy, İbrahim (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada, kirişli boşluklu döşemeli betonarme yapıların deprem yükü altındaki davranışları incelenmiştir. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'te kat brüt alanının 1/3 'ünden büyük döşeme boşluklarından ...
 • Baran, Hacı Alim (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Çalışma alanı Fethiye'nin 40 km kuzeydoğusunda 100 km2 'lik bir alanı kapsar. İnceleme alanındaki litolojik birimler konumları itibariyle en altta Senomaniyen- Burdigaliyen yaşlı Otokton, üzerinde Karbonifer-Senomaniyen ...
 • İli, Pınar (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Tıbbi bitkilerden 6 tür (Origanum onites, O. vulgar e, Thymbra spicata, Thymus pubescens, T. longicaulis, T. Pseudopulegioides), Türkiye'nin değişik bölgelerindeki 9 farklı lokaliteden toplanarak, tür tayinleri yapılmıştır. ...
 • Başkale, Eyüp (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Deniz kaplumbağa kafesleme ve yuvalarının yer değiştirme yöntemiyle korunması çalışması 2000-2002 yılları arasında deniz kaplumbağaları üreme sezonunda Fethiye, Dalyan ve Dalaman Kumsalları' nda yapılmıştır. Fethiye ...
 • Topal, Savaş (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışma, Denizli havzası içerisinde KB-GD uzanımlı Karakova yükselimi boyunca yüzeyleyen Neojen istifinin tektonik özelliklerini, istifi etkileyen eski depremlerin varlığını ve bu depremlerin büyüklükleri hakkında veriler ...
 • Semiz, Barış (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada Denizli il merkezinin yaklaşık 40 km güneydoğusunda yüzeylenen volkanitlerin ve yakın çevresinin jeolojisi, petrografisi ve petrokimyasal özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme alanında temeli, Üst ...
 • Kaya, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  İnceleme alanı, İç Ege Bölgesi'nde Denizli il merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta 132 km lik bir alanı kapsar. Çalışmanın amacı, Ortakçı (Buharkent- Aydın) kaplıcası ve Gencelli'den Buharkent'e kadar uzanan hidrotermal ...
 • Arslanalp, Remzi (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu tezde eliptik filtrelerin logaritmik ortamda analizi ve sentezi incelenmiştir. Logaritmik ortamda n.dereceden bir filtrenin sentezi için genel bir teori geliştirilmiştir. Geliştirilen bu teori kullanılarak 3.derece ...
 • Sönmez, Hatice (Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-08)
  Gelişmiş ülkelerdeki geçmişi oldukça eskilere dayanan kentsel kamusal dış mekanlara yönelik master plan oluşturma çalışmalarına ülkemizde maalesef yeterince önem verilmemiş ve bu nedenle master plan kavramı olgunlaşmamıştır. ...
 • Aşçı, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004)
  Bu tezde asal halkalarda ve asal gamma halkalarda tanımlanmış olan türevlerin tanımları verilip türevler hakkında detaylı bilgiler ele alınmıştır. Birinci bölümde diğer bölümlerde kullanılan temel tanım ve teoremler verilmiş, ...
 • Atalay, Öner (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004)
  Geçmişte ve günümüzde yaşanan petrol krizleri göstermektedir ki, dünya ekonomisi açıkça fosil yakıtlara bağlıdır. Bu nedenle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç daha bir önem kazandı. Şu bir gerçektir ki, ...
 • Yaşar, Mutlu (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004)
  Su kaynaklarının planlanmasına yönelik bir çok çalışmada, çevresel kirliliğin, iklimsel değişikliğin ve nüfusun hızla artışının etkisiyle optimum işletim sisteminin oluşturulması gün geçtikçe daha önemli olmaktadır. Planlama ...