DSpace Repository

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

 

Recent Submissions

 • Çağdaş, Gamze (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Denizli il merkezinin 15 km güneydoğusunda, güneydoğudan kuzeybatıya doğru akan Gökpınar Çayı vadisi boyunca tufa çökelleri yüzeylemiştir. Çalışmanın amacı, Gökpınar tufa çökellerinin sedimantolojisini ve depolanma mimarisini ...
 • Çetin, Ayfer (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, insan vücudunda patojen olarak görülen MRSA için hızlı tespit sistemi kurulmuştur. Çalışmada belli yoğunluklarda bulunan MRSA tespiti hangi saat aralığında tespit edildiği test edilmiştir. Sekiz saatin ...
 • Acar, Ezgi (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11)
  Bu tez çalışmasında yavaş değişen akımın su yüzü profillerinin farklı sayısal yöntemler ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Farklı profillere sahip 8 örnek incelenmiş ve farklı yöntemler ile çözümler elde edilmiştir. Bu ...
 • Demirci, Yunus Emre (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10)
  Vücut içine yerleştirilebilir aktif medikal cihazlara gerekli enerjiyi sağlamak, bu cihazların kullanımında çok önem teşkil etmektedir. Özellikle kalp pili uygulamalarında kullanılan pillerin ömürleri bittiğinde, gerekli ...
 • Aydınlı, Mesut (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Montaj İçin Tasarım (MiT), parça geometrisi ve boyutsal problemleri, montaj açısından dikkate alıp azaltmaya çalışır. Ürünün karmaşıklık seviyesine bağlı olarak ürüne ait parçaların birleştirme sırası ve tasarımı farklı ...
 • Kuzumoğlu, Yasemin (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  Bu çalışmada sevilerek tüketilen geleneksel tatlılarımızdan biri olan tulumba tatlısına leblebi unu, üzüm çekirdeği tozu, kavun çekirdeği tozu ve nar çekirdeği tozu ikame edilerek tulumba tatlısının glutensiz olarak ...
 • Kölgelier, Sinan (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve sanayileşmenin artması; fosil kaynaklı yakıt rezervlerin hızla tükenmesine neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, içten yanmalı motorlar tarafından yayılan egzoz gazlarının çevre kirliğine ...
 • Koca, Nazlı (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10)
  Bu çalışmada, öncelikle tam sayıların genel özellikleri verilerek bu sayıların alt kümesi olan asal sayıların özellikleri incelendi. Daha sonra, bilinen bazı özel asal sayılara değinilerek literatürde, asal sayı bulmada ...
 • Sarıoğlu, İsa (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Gerçekleştirilen çalışmanın amacı düşük ve orta yükseklikte betonarme binalarda statik ve dinamik analiz yöntemlerinin zemin-yapı etkileşimi ve ankastre mesnet kabulü dikkate alınarak incelenmesidir. Bu kapsamda 4, 8 ...
 • Turgut, Gülten Ece (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bir alanın sunduğu doğal güzelliklerin yanında sahip olduğu görsel etkisi, alanın kullanıcılara sunmuş olduğu olanakları, çekici özellikleri, kullanıcıların alanı deneyimlerken ihtiyaçlarına cevap verip vermemesi, iyi ...
 • Eren, Abdullah (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  Bu tez çalışmasında, hücresel hibrit malzeme yapısında olan bal petekli yapılar ile Ɵ açısı verilerek oluşturulmuş değişken kesitli kirişlerin doğal frekanslarının mod değerlerini incelemek amacıyla tez çalışması yapılmıştır. ...
 • Yüksel, Seher (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Tez kapsamında Radiello® pasif örnekleyiciler kullanılarak Denizli’de ozon ve azot dioksit seviyeleri belirlenmiştir. Örneklemeler Aralık 2012 – Temmuz 2013 döneminde, Denizli’nin dört farklı bölgesinde; Altıntop Mahallesi ...
 • Öztürk, Ali (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Proje kapsamında, dengesiz bir giriş ve dengeli iki çıkış arasında hem bant geçiren filtre görevini, hem de çıkışlar arasında 1800 faz farkı elde edilerek balun görevini yerine getirecek şekilde bir devre tasarımı ...
 • Şentürk, Şeyda (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu tez çalışmasında, ilk olarak aflatoksin kontaminasyonun incirdeki dağılımını belirlemek amacıyla, UV ışık altında ışıma veren kuru incirlerin çekirdeksiz kısmında ve çekirdeğinin yağlarında aflatoksin analizleri ...
 • Tosun, Duygu (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Şirketler karlı büyümelerini gerçekleştirebilmek amacıyla müşteriler için değeri olan ürünleri üretmelidir. Ayrıca daha karlı olabilmek için gelirlerini arttırmalı, maliyetlerini azaltmalı, tedarik sürelerini iyileştirmeli, ...
 • Tarakcıo, Hatimet (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Jeolojik miras ya da kültürel jeoloji kavramlarının gelişiminde; uluslararası düzeyde bilimsel ve eğitimsel araştırmalar önemli derecede farkındalık ve bilinç sağlamakla birlikte; Türkiye’deki gerek ulusal mevzuat içeriğinde ...
 • Çalışkan, Gülşah (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Emek yoğun çalışan konfeksiyon işletmelerinde kaynaklar ve çalışanlar etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Bu durum hat üzerinde dengesiz iş akışlarına ve darboğaz problemlerine yol açmaktadır. Bu problemler üretimin ...
 • Palazca, Arzu (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Ülkemizde geçmişten bugüne kadar pek çok deprem, sel, heyelan gibi doğal olaylar sıkça yaşanmış olup özellikle depremler sebep oldukları büyük can ve mal kayıpları ile göze çarpmaktadır. Bu doğal olayların afete dönüşmemesi ...
 • Güler Yaranlı, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu çalışmada, golden cinsi elma dilimlerinin ultrases destekli ozmotik kurutma ve ozmotik kurutma işlemleriyle dehidrasyon yeteneği ve modellenmesi, renk, yoğunluk ve tekstür özellikleri üzerine olan etkilerinin araştırılarak ...
 • Tan, Erhan (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  Kanalizasyon sistemlerinin optimum tasarımı son yıllarda geçerliliğini koruyan önemli mühendislik problemlerinden biridir. Bu sistemlerin kurulum maliyetindeki ufak bir düşüş, ekonomik anlamda büyük miktarda tasarruf ...

View more