DSpace Repository

Arkeoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

Arkeoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

 

Recent Submissions

 • Bayram, Gülnur (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022-05)
  Aizanoi Antik Kenti, günümüzde Kütahya’nın güneybatısında, Çavdarhisar ilçesinde yer alır. Kent Phrygia Bölgesi’nde bulunmaktadır. MÖ. 3. bin yıla kadar geriye giden kent tarihçesi Bizans ve hatta Osmanlı Dönemlerinde, ...
 • Yağlıdere, Kayhan (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022)
  Laodikeia Antik Kenti, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde Eskihisar, Goncalı ve Bozburun mahalleleri sınırları içerisinde yer alır. Hellenistik Dönem öncesinde Rhoas ve Diospolis olarak bilinen erken yerleşim özellikle Hellenistik ...
 • Tanrıverdi, Mesra (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022)
  Yazma eserler, yazıldıkları dönemin sanatsal özelliklerini günümüze taşıyan, zengin içeriği ile toplumların gelişimine katkıda bulunan değerli eserlerdir. Büyük bir çoğunluğu kütüphanelerde muhafaza edilen yazma eserler; ...
 • Tulumbacı Ateş, Serap (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-12)
  Tez kapsamında ele alınan Anadolu'daki akanthuslu kaideler ile ilgili çalışmalar sırasında tespit edilen 31 adet akanthuslu kaide örneğinden 24 tanesinin izinleri alınarak incelemeleri yapılmıştır. Yayınları olan diğer ...
 • Şahinoğlu, Emre (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Bu çalışmada Aphrodisias Kenti Tetrapylon Caddesi kazılarında bulunan ve Orta Bizans dönemine tarihlenen sırlı ve sırsız seramikler incelenmiştir. Aphrodisias kenti, Aydın ili Karacasu ilçesi Geyre Köyü sınırları içerisinde ...
 • Berkant, Tuğçe (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Rüyalar, geçmişten günümüze değin insanoğlu için en gizemli olgulardan birisi olmuştur. Antik Devir’de rüyalar, tanrıların insanlar ile doğrudan ilişki kurduğu, onlara gelecek hakkında bilgiler ilettiği, yapılması veya ...
 • Elibol Tüfekçi, Ayşegül (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Geleneksel yapı malzemelerinden biri olan tuğla çok eski tarihlerden itibaren yaygın şekilde kullanılagelmiştir. Bu çalışmada Stratonikeia antik kenti içerisinde pasif koruma yöntemleri ile günümüze ulaşan tuğla taban ...
 • Ova, Eda (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021)
  Bu tez, Stratonikeia ve Lagina’da 2008 ile 2019 yılları arasındaki çalışmalarda ele geçen ve şimdi Muğla Müzesi’nde korunan 69 kemik eseri kapsamaktadır. Burada Stratonikeia ve Lagina kemik buluntuların toplu bir çalışması ...
 • Gümeli, Ozan (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021)
  İç Karia Bölgesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda kazılar sırasında bulunan 32 mimari blokta, 18 farklı türde, 42 adet hayvan kabartması tez kapsamında incelenmiştir. Kentte ele ...
 • Kıran, Egemen (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Lykos Vadisi bereketli topraklara ve korunaklı dağlara sahiptir. Konumu itibarı ile çağlar boyunca birçok yerleşime sahne olmuş ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle ticaret yollarının üzerinde yer ...
 • Erun, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Tarihi ve kültürel varlıklar, bünyesinde barındırmış olduğu sanatsal ve estetik değerler açısından oldukça önemli role sahiptir. Kültürel değerler gelenek, görenek ve yaşam tarzları ile toplum içerisinde varlığını ...
 • Ateş, Emin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia Stadyum Caddesi Latrina Vestibulum mozaiklerinde ilk kalıcı koruma ve sergileme çalışmaları 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2009 yılındaki kazı çalışmalarında açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları yapılan ...
 • Patlak, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kırmızı boyalı tabanların ilk örnekleri Yakın Doğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır. Özel bir teknoloji, bilgi, uzmanlık ve kaynak gerektiren kırmızı boyalı kireç tabanlar Batı Anadolu Bölgesi Neolitik ...
 • Katrancı Karaman, Nihal (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde yer alan Orta Tunç Çağ sarayları mimari açıdan incelenmiş ve plan, malzeme, yapım teknikleri ile ele geçirilen buluntular dikkate alınarak değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında, öncelikle Ege ...
 • Aslan, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Yapı malzemelerinin karakterizasyonu, tarihi yapılarda doğru koruma ve onarım müdahalelerinin yapılabilmesi için önemli rol oynamaktadır. Bağlayıcı teknolojisinin gelişmesi ile beraber yapı malzemesi olarak işlev kazanan ...
 • Yılmaz, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras olarak Aizanoi antik kentinin maddi-manevi kültürel değerlerin yazılı ortama aktarımıyla Soküm çalışmalarına katkı sağlamak vekültürel değerlerin korunmasında bireylerde farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. ...
 • Karakaş, İbrahim (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Yağlı boya tuval resimleri, işlenen konulara göre; dönemin tarihi ve resmin üslubu, sanatı, sosyal yaşamı ve inancı hakkında bilgi veren en önemli taşınabilir kültür varlıklarından biridir. Taşınabilir kültür varlığındaki ...
 • Bor, Fehmi (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kültür varlıklarının korunması konusunda artık neden sorusunun değil nasıl sorusunun cevabı aranmaktadır. Kültür varlığının yok olması ya da değerini kaybetmesinin önlenmesinde risk yönetimi bir gerekliliktir. Kültür ...
 • Kıyak, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Phrygia Bölgesi’nde bulunan Laodikeia Antik Kenti, günümüzde Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde, Eskihisar, Goncalı, Bozburun ve Korucuk mahalleleri sınırları içinde Lykos Vadisi’nin ortasında yer alır. Kent, Seleukoslar Kralı ...
 • Aksu, Mehmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019 - 0)
  Antik Çağ boyunca önemini yitirmeyen ve modern yaşamın tarihi dokusunu oluşturan Lykos (Çürüksu) Vadisi çevresinde inşa edilmiş antik yerleşimler; doğal alanlarıyla, dini unsurlarıyla, ticari seçenekleriyle büyüme stratejisini ...

View more