Tez Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Yener, Şeniz (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022-03)
  Laodikeia’da 2003 yılından itibaren sürdürülen sistemli kazı çalışmaları sonucunda, Geç Antik Çağ’da da etkin kullanımlarının olduğu tespit edilen kamusal, dinsel ve sivil mimaride ortaya çıkarılan kurşun mühür baskıları, ...
 • Bayram, Gülnur (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022-05)
  Aizanoi Antik Kenti, günümüzde Kütahya’nın güneybatısında, Çavdarhisar ilçesinde yer alır. Kent Phrygia Bölgesi’nde bulunmaktadır. MÖ. 3. bin yıla kadar geriye giden kent tarihçesi Bizans ve hatta Osmanlı Dönemlerinde, ...
 • Yağlıdere, Kayhan (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022)
  Laodikeia Antik Kenti, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde Eskihisar, Goncalı ve Bozburun mahalleleri sınırları içerisinde yer alır. Hellenistik Dönem öncesinde Rhoas ve Diospolis olarak bilinen erken yerleşim özellikle Hellenistik ...
 • Tanrıverdi, Mesra (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022)
  Yazma eserler, yazıldıkları dönemin sanatsal özelliklerini günümüze taşıyan, zengin içeriği ile toplumların gelişimine katkıda bulunan değerli eserlerdir. Büyük bir çoğunluğu kütüphanelerde muhafaza edilen yazma eserler; ...
 • Tulumbacı Ateş, Serap (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-12)
  Tez kapsamında ele alınan Anadolu'daki akanthuslu kaideler ile ilgili çalışmalar sırasında tespit edilen 31 adet akanthuslu kaide örneğinden 24 tanesinin izinleri alınarak incelemeleri yapılmıştır. Yayınları olan diğer ...
 • Sayın, Esra (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022)
  Günümüzde Burdur ili sınırlarının güneybatı ucundaki Gölhisar ilçesinde konumlanan Kibyra, antik dönemde Anadolu’nun farklı kültür bölgeleriyle çevrelenmiş önemli bir noktada yer almaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışma ...
 • Şahinoğlu, Emre (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Bu çalışmada Aphrodisias Kenti Tetrapylon Caddesi kazılarında bulunan ve Orta Bizans dönemine tarihlenen sırlı ve sırsız seramikler incelenmiştir. Aphrodisias kenti, Aydın ili Karacasu ilçesi Geyre Köyü sınırları içerisinde ...
 • Berkant, Tuğçe (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Rüyalar, geçmişten günümüze değin insanoğlu için en gizemli olgulardan birisi olmuştur. Antik Devir’de rüyalar, tanrıların insanlar ile doğrudan ilişki kurduğu, onlara gelecek hakkında bilgiler ilettiği, yapılması veya ...
 • Elibol Tüfekçi, Ayşegül (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Geleneksel yapı malzemelerinden biri olan tuğla çok eski tarihlerden itibaren yaygın şekilde kullanılagelmiştir. Bu çalışmada Stratonikeia antik kenti içerisinde pasif koruma yöntemleri ile günümüze ulaşan tuğla taban ...
 • Alper, Koray (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Anadolu kıyılarında denizcilik faaliyetlerinin Epipaleolitik Dönem’den itibaren başladığını ve Neolitik Dönem’le beraber artarak denizcilik faaliyetlerinin temellerinin atıldığını söyleyebiliriz.Konu edilen dönemlere ...
 • Ova, Eda (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021)
  Bu tez, Stratonikeia ve Lagina’da 2008 ile 2019 yılları arasındaki çalışmalarda ele geçen ve şimdi Muğla Müzesi’nde korunan 69 kemik eseri kapsamaktadır. Burada Stratonikeia ve Lagina kemik buluntuların toplu bir çalışması ...
 • Gümeli, Ozan (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021)
  İç Karia Bölgesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda kazılar sırasında bulunan 32 mimari blokta, 18 farklı türde, 42 adet hayvan kabartması tez kapsamında incelenmiştir. Kentte ele geçen ...
 • Durnagölü, Nihal (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2020)
  Antikçağın zengin ve güçlü kentlerinden biri olan Stratonikeia, farklı inanç ve geleneklere sahip birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. MÖ 4. yüzyılda suru genişleyen ve genel anlamda planlaması yapılmış olan kent, ...
 • Erdinç, Zerrin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2020)
  Aizanitis Bölgesi olarak adlandırılan Aizanoi kenti territoryumu mezar taşları açısından zengin veriler barındırmaktadır. Ancak daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar hem bölgenin kapsadığı alan hem de mezar steli tipolojisi ...
 • Yener, Barış (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde; Eskihisar, Goncalı, Bozburun mahalleleri sınırları içinde yer alır. Antik yazarlar Hellenistik kentin daha önceleri Rhoas ve Diospolis adlarıyla bilinen erken yerleşimlerin üzerine ...
 • Kıran, Egemen (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Lykos Vadisi bereketli topraklara ve korunaklı dağlara sahiptir. Konumu itibarı ile çağlar boyunca birçok yerleşime sahne olmuş ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle ticaret yollarının üzerinde yer ...
 • Bozoğlu Bay, İsaf (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Antik Dönemden günümüze değin Anadolu, İran ve Kafkasya arasında geçiş sağlayan önemli güzergahlar üzerinde yer alan Kars ve Van, sahip olduğu konumun nedeniyle birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürel mirasın ...
 • Erun, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Tarihi ve kültürel varlıklar, bünyesinde barındırmış olduğu sanatsal ve estetik değerler açısından oldukça önemli role sahiptir. Kültürel değerler gelenek, görenek ve yaşam tarzları ile toplum içerisinde varlığını ...
 • Ateş, Emin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia Stadyum Caddesi Latrina Vestibulum mozaiklerinde ilk kalıcı koruma ve sergileme çalışmaları 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2009 yılındaki kazı çalışmalarında açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları yapılan ...
 • Patlak, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kırmızı boyalı tabanların ilk örnekleri Yakın Doğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır. Özel bir teknoloji, bilgi, uzmanlık ve kaynak gerektiren kırmızı boyalı kireç tabanlar Batı Anadolu Bölgesi Neolitik ...

View more