Lang

Sort by: Order: Results:

 • Kızıltepe Bilgin, Pınar (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-05)
  Bu çalışmada, Afyonkarahisar Müzesi'nde yer alan eserler ve Afyonkarahisar yüzey araştırmalarında tespit edilen Demir Çağı’na ait yerleşmeler ile bu yerleşmelerde tespit edilen seramik buluntular değerlendirilmiştir. Demir ...
 • Bayram, Gülnur (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022-05)
  Aizanoi Antik Kenti, günümüzde Kütahya’nın güneybatısında, Çavdarhisar ilçesinde yer alır. Kent Phrygia Bölgesi’nde bulunmaktadır. MÖ. 3. bin yıla kadar geriye giden kent tarihçesi Bizans ve hatta Osmanlı Dönemlerinde, ...
 • Tulumbacı Ateş, Serap (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-12)
  Tez kapsamında ele alınan Anadolu'daki akanthuslu kaideler ile ilgili çalışmalar sırasında tespit edilen 31 adet akanthuslu kaide örneğinden 24 tanesinin izinleri alınarak incelemeleri yapılmıştır. Yayınları olan diğer ...
 • Berkant, Tuğçe (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Rüyalar, geçmişten günümüze değin insanoğlu için en gizemli olgulardan birisi olmuştur. Antik Devir’de rüyalar, tanrıların insanlar ile doğrudan ilişki kurduğu, onlara gelecek hakkında bilgiler ilettiği, yapılması veya ...
 • Taş, Pelin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-06)
  Bu tezde, Ionia Bölgesinde yer alan Baklatepe, Panaztepe, Miletos, Ephesos, Erythrai, Teos, Klazomenai, Bayraklı Höyüğü/Symrna, Phokaia, Kolophon ve Notion kentlerinin ölü gömme gelenekleri incelenmiştir. Ionia Bölgesinin ...
 • Ercan, Yıldız Duman (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-10)
  Antik Çağ Baroğu ile Avrupa Barok Dönemi resim, heykel ve mimari alanları bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada, Hellenistik Dönem ve Avrupa Barok sanatlarının, felsefesine, konu işlenişlerine, dönem ...
 • Şahinoğlu, Emre (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Bu çalışmada Aphrodisias Kenti Tetrapylon Caddesi kazılarında bulunan ve Orta Bizans dönemine tarihlenen sırlı ve sırsız seramikler incelenmiştir. Aphrodisias kenti, Aydın ili Karacasu ilçesi Geyre Köyü sınırları içerisinde ...
 • Peçen, Suat (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-08)
  Antik Dönemde Ionia Bölgesi sınırları içinde yer alan Ayasuluk Tepesi ve Aziz Yuhanna Teologos Bazilikası, günümüzde İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alır. Arkaik Ephesos ve Artemision, Ayasuluk Tepesi’nin ...
 • Patlak, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kırmızı boyalı tabanların ilk örnekleri Yakın Doğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır. Özel bir teknoloji, bilgi, uzmanlık ve kaynak gerektiren kırmızı boyalı kireç tabanlar Batı Anadolu Bölgesi Neolitik ...
 • Durmuş, Çağrı (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-06)
  Tiyatrolar antik dönemde insanların sosyal vakitlerini geçirme ve ortak buluşma noktalarından birisi olması itibariyle gelişmiş her kent için büyük önem arz etmiş ve bu doğrultuda binlerce kişi kapasiteli mega yapılar ...
 • Turan, Fırat Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Hamam yapıları, kullanıldığı dönemin sosyal ve kültürel yaşantısı yansıtmaktadır. Farklı toplumlarda eğlence ve dini amaçla kullanılması yapıların bu amaca göre şekillendirmiştir. Çalışmamız Beçin Ören Yerinde bilinen altı ...
 • Yılmaz, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras olarak Aizanoi antik kentinin maddi-manevi kültürel değerlerin yazılı ortama aktarımıyla Soküm çalışmalarına katkı sağlamak vekültürel değerlerin korunmasında bireylerde farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. ...
 • Sansar, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-09)
  Konservasyon, eserlerin özgün niteliklerine bağlı kalarak estetik bütünlüğünü bozmadan yapısını, teknolojik ve maddesel özelliklerini korumak, bozulmasına sebep olan nedenler ile etkenlerin belirlenerek en uygun method ve ...
 • Bor, Fehmi (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kültür varlıklarının korunması konusunda artık neden sorusunun değil nasıl sorusunun cevabı aranmaktadır. Kültür varlığının yok olması ya da değerini kaybetmesinin önlenmesinde risk yönetimi bir gerekliliktir. Kültür ...
 • Erun, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Tarihi ve kültürel varlıklar, bünyesinde barındırmış olduğu sanatsal ve estetik değerler açısından oldukça önemli role sahiptir. Kültürel değerler gelenek, görenek ve yaşam tarzları ile toplum içerisinde varlığını ...
 • Cura, Aydın (Pamukklale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017-01)
  MÖ 13. yy ve 12. yy arasında Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Yüzyıllar boyunca bölgede egemenlik kuran hemen hemen aynı üretim ve yönetim sistemlerini ve savaş teknolojilerini kullanan devletler, ...
 • Özar, Hülya (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras ait olduğu topluluğun günlük, törensel ritüellerini, gelenek ve görenekleri ile birlikte yaşam tarzını ifade eden bilgi ve belgelerden oluşur. Gelecek kuşakların atalarının yaşam biçimini, aynı zamanda ...
 • Uyar, Nail (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-10)
  Bu çalışmanın konusunu oluşturan, Karahayıt Hamam Yapısı, Lykos Vadisi Kentlerinden Hierapolis ile Tripolis arasındaki antik yol güzergâhında, ovaya hâkim bir yamaç üzerinde yer alır. Alanda 2013-2015 yılları arasında ...
 • Özdemir, Eylem (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-05)
  Nif (Olympos) Dağı, günümüzde İzmir İli, Torbalı, Buca ve Kemalpaşa İlçeleri’nin ortak sınırında, Antik dönemde ise Smyrna (İzmir) Körfezi’nin hemen doğusunda, İonia ve Lydia Bölgeleri’nin sınırları içerisinde yer ...
 • Tanrıverdi, Mesra (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2022)
  Yazma eserler, yazıldıkları dönemin sanatsal özelliklerini günümüze taşıyan, zengin içeriği ile toplumların gelişimine katkıda bulunan değerli eserlerdir. Büyük bir çoğunluğu kütüphanelerde muhafaza edilen yazma eserler; ...