Arkeoloji Enstitüsü

Recent Submissions

 • Elibol Tüfelçi, Ayşegül (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Geleneksel yapı malzemelerinden biri olan tuğla çok eski tarihlerden itibaren yaygın şekilde kullanılagelmiştir. Bu çalışmada Stratonikeia antik kenti içerisinde pasif koruma yöntemleri ile günümüze ulaşan tuğla taban ...
 • Alper, Koray (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021-08)
  Anadolu kıyılarında denizcilik faaliyetlerinin Epipaleolitik Dönem’den itibaren başladığını ve Neolitik Dönem’le beraber artarak denizcilik faaliyetlerinin temellerinin atıldığını söyleyebiliriz.Konu edilen dönemlere ...
 • Ova, Eda (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021)
  Bu tez, Stratonikeia ve Lagina’da 2008 ile 2019 yılları arasındaki çalışmalarda ele geçen ve şimdi Muğla Müzesi’nde korunan 69 kemik eseri kapsamaktadır. Burada Stratonikeia ve Lagina kemik buluntuların toplu bir çalışması ...
 • Gümeli, Ozan (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021)
  İç Karia Bölgesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda kazılar sırasında bulunan 32 mimari blokta, 18 farklı türde, 42 adet hayvan kabartması tez kapsamında incelenmiştir. Kentte ele ...
 • Durnagölü, Nihal (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2020)
  Antikçağın zengin ve güçlü kentlerinden biri olan Stratonikeia, farklı inanç ve geleneklere sahip birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. MÖ 4. yüzyılda suru genişleyen ve genel anlamda planlaması yapılmış olan kent, ...
 • Erdinç, Zerrin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2020)
  Aizanitis Bölgesi olarak adlandırılan Aizanoi kenti territoryumu mezar taşları açısından zengin veriler barındırmaktadır. Ancak daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar hem bölgenin kapsadığı alan hem de mezar steli ...
 • Yener, Barış (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde; Eskihisar, Goncalı, Bozburun mahalleleri sınırları içinde yer alır. Antik yazarlar Hellenistik kentin daha önceleri Rhoas ve Diospolis adlarıyla bilinen erken yerleşimlerin ...
 • Kıran, Egemen (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Lykos Vadisi bereketli topraklara ve korunaklı dağlara sahiptir. Konumu itibarı ile çağlar boyunca birçok yerleşime sahne olmuş ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle ticaret yollarının üzerinde yer ...
 • Bozoğlu Bay, İsaf (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Antik Dönemden günümüze değin Anadolu, İran ve Kafkasya arasında geçiş sağlayan önemli güzergahlar üzerinde yer alan Kars ve Van, sahip olduğu konumun nedeniyle birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürel mirasın ...
 • Erun, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Tarihi ve kültürel varlıklar, bünyesinde barındırmış olduğu sanatsal ve estetik değerler açısından oldukça önemli role sahiptir. Kültürel değerler gelenek, görenek ve yaşam tarzları ile toplum içerisinde varlığını ...
 • Ateş, Emin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia Stadyum Caddesi Latrina Vestibulum mozaiklerinde ilk kalıcı koruma ve sergileme çalışmaları 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2009 yılındaki kazı çalışmalarında açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları yapılan ...
 • Patlak, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kırmızı boyalı tabanların ilk örnekleri Yakın Doğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır. Özel bir teknoloji, bilgi, uzmanlık ve kaynak gerektiren kırmızı boyalı kireç tabanlar Batı Anadolu Bölgesi Neolitik ...
 • Katrancı Karaman, Nihal (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde yer alan Orta Tunç Çağ sarayları mimari açıdan incelenmiş ve plan, malzeme, yapım teknikleri ile ele geçirilen buluntular dikkate alınarak değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında, öncelikle Ege ...
 • Aslan, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Yapı malzemelerinin karakterizasyonu, tarihi yapılarda doğru koruma ve onarım müdahalelerinin yapılabilmesi için önemli rol oynamaktadır. Bağlayıcı teknolojisinin gelişmesi ile beraber yapı malzemesi olarak işlev kazanan ...
 • Yılmaz, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras olarak Aizanoi antik kentinin maddi-manevi kültürel değerlerin yazılı ortama aktarımıyla Soküm çalışmalarına katkı sağlamak vekültürel değerlerin korunmasında bireylerde farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. ...
 • Karakaş, İbrahim (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Yağlı boya tuval resimleri, işlenen konulara göre; dönemin tarihi ve resmin üslubu, sanatı, sosyal yaşamı ve inancı hakkında bilgi veren en önemli taşınabilir kültür varlıklarından biridir. Taşınabilir kültür varlığındaki ...
 • Bor, Fehmi (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kültür varlıklarının korunması konusunda artık neden sorusunun değil nasıl sorusunun cevabı aranmaktadır. Kültür varlığının yok olması ya da değerini kaybetmesinin önlenmesinde risk yönetimi bir gerekliliktir. Kültür ...
 • Kıyak, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Phrygia Bölgesi’nde bulunan Laodikeia Antik Kenti, günümüzde Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde, Eskihisar, Goncalı, Bozburun ve Korucuk mahalleleri sınırları içinde Lykos Vadisi’nin ortasında yer alır. Kent, Seleukoslar Kralı ...
 • Aksu, Mehmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019 - 0)
  Antik Çağ boyunca önemini yitirmeyen ve modern yaşamın tarihi dokusunu oluşturan Lykos (Çürüksu) Vadisi çevresinde inşa edilmiş antik yerleşimler; doğal alanlarıyla, dini unsurlarıyla, ticari seçenekleriyle büyüme stratejisini ...
 • Sayan, Sezer (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Tripolis Antik Kenti, Lydia, Karia ve Phrygia bölgelerinin kesişim noktasında ve önemli ticari yolları üzerinde kurulmuş önemli bir kenttir. MÖ 3. yy’ın ortalarında kurulan kentte ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ...

View more