Rights

Sort by: Order: Results:

 • Taş, Pelin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-06)
  Bu tezde, Ionia Bölgesinde yer alan Baklatepe, Panaztepe, Miletos, Ephesos, Erythrai, Teos, Klazomenai, Bayraklı Höyüğü/Symrna, Phokaia, Kolophon ve Notion kentlerinin ölü gömme gelenekleri incelenmiştir. Ionia Bölgesinin ...
 • Ercan, Yıldız Duman (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-10)
  Antik Çağ Baroğu ile Avrupa Barok Dönemi resim, heykel ve mimari alanları bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada, Hellenistik Dönem ve Avrupa Barok sanatlarının, felsefesine, konu işlenişlerine, dönem ...
 • Durmuş, Çağrı (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-06)
  Tiyatrolar antik dönemde insanların sosyal vakitlerini geçirme ve ortak buluşma noktalarından birisi olması itibariyle gelişmiş her kent için büyük önem arz etmiş ve bu doğrultuda binlerce kişi kapasiteli mega yapılar ...
 • Cura, Aydın (Pamukklale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017-01)
  MÖ 13. yy ve 12. yy arasında Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Yüzyıllar boyunca bölgede egemenlik kuran hemen hemen aynı üretim ve yönetim sistemlerini ve savaş teknolojilerini kullanan devletler, ...
 • Erdem, Hüseyin Onur (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-07)
  Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen koruma ve onarım bilimi, günden güne alanda başarılı çalışmaların yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bu alanda yapılan uygulamaların başarılı olmasına destek olan en önemli basamaklardan ...
 • Bilgin, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017)
  Laodikeia’da, 2002 yılında başlayan ve günümüzde de devam eden arkeolojik kazılarla, kentin özellikle Geç Antik Çağ’a ait yapıları ortaya çıkarılmıştır. Kazılan alanlar arasında, Laodikeia’nın önemli kamusal ve dinsel ...
 • Duman, Arzu Deniz (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-09)
  Lykos Vadisi’nin kuzeybatısından geçen Maiandros Nehri ile vadiye adını veren Lykos Nehri’nin verimli kıldığı coğrafya, ekonomik ve stratejik bakımdan önemi ile birçok kente ev sahipliği yapmıştır. Lykos Vadisi’nin ...
 • Taşkıran, Murat (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017-08)
  Sillyon antik kenti Antalya İli, Serik İlçesi’ne bağlı Yanköy Mahallesi sınırları içerisinde kayalık bir tepe üzerinde konumlanmaktadır. Bu çalışmada, Sillyon’un Savunma Sistemi ele alınmıştır. Kentin savunma sistemini ...
 • Aytekin, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017-06)
  Muğla ili, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesinde bulunan Stratonikeia, Karia Bölgesi’nin iç kesiminde kalan yerleşimlerden birisidir. Buradan ele geçen kabartmalı mezar stellerinden tez kapsamında, 25’i Hellenistik ve ...
 • Yaşar, Ali (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-05)
  Stratonikeia Kuzey Cadde Doğu Portik Taban Mozaikleri Koruma ve Onarım Çalışmaları 2013-2015 yılları arasını kapsayan bir koruma ve onarım programı çerçevesinde sürdürülmüştür. 2008 yılı sonrasında yapılan arkeolojik ...
 • Gürsoy, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-07)
  Karia Bölgesi’nin iç kısmındaki önemli kentlerinden birisi olan Stratonikeia’daki 56 adet Ion başlığı bu tez kapsamında incelenmiştir. Bunlar Klasik, Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine tarihlenmektedir. Tez ...