DSpace Repository

Browsing Arkeoloji Enstitüsü by Issue Date

Browsing Arkeoloji Enstitüsü by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Yaşar, Ali (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-05)
  Stratonikeia Kuzey Cadde Doğu Portik Taban Mozaikleri Koruma ve Onarım Çalışmaları 2013-2015 yılları arasını kapsayan bir koruma ve onarım programı çerçevesinde sürdürülmüştür. 2008 yılı sonrasında yapılan arkeolojik ...
 • Taş, Pelin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-06)
  Bu tezde, Ionia Bölgesinde yer alan Baklatepe, Panaztepe, Miletos, Ephesos, Erythrai, Teos, Klazomenai, Bayraklı Höyüğü/Symrna, Phokaia, Kolophon ve Notion kentlerinin ölü gömme gelenekleri incelenmiştir. Ionia Bölgesinin ...
 • Durmuş, Çağrı (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-06)
  Tiyatrolar antik dönemde insanların sosyal vakitlerini geçirme ve ortak buluşma noktalarından birisi olması itibariyle gelişmiş her kent için büyük önem arz etmiş ve bu doğrultuda binlerce kişi kapasiteli mega yapılar ...
 • Gürsoy, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-07)
  Karia Bölgesi’nin iç kısmındaki önemli kentlerinden birisi olan Stratonikeia’daki 56 adet Ion başlığı bu tez kapsamında incelenmiştir. Bunlar Klasik, Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine tarihlenmektedir. Tez ...
 • Selekoğlu, Yıldırım Hasan (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-07)
  Kültür varlığı bilimsel, dini, kültürel, estetik pek çok değerin nesiller arasında miras olarak aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Kültür varlığının yok olması ya da değerini kaybetmesinin önlenmesinde risk yönetimi ...
 • Erdem, Hüseyin Onur (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-07)
  Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen koruma ve onarım bilimi, günden güne alanda başarılı çalışmaların yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bu alanda yapılan uygulamaların başarılı olmasına destek olan en önemli basamaklardan ...
 • Duman, Arzu Deniz (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-09)
  Lykos Vadisi’nin kuzeybatısından geçen Maiandros Nehri ile vadiye adını veren Lykos Nehri’nin verimli kıldığı coğrafya, ekonomik ve stratejik bakımdan önemi ile birçok kente ev sahipliği yapmıştır. Lykos Vadisi’nin ...
 • Ercan, Yıldız Duman (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2016-10)
  Antik Çağ Baroğu ile Avrupa Barok Dönemi resim, heykel ve mimari alanları bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada, Hellenistik Dönem ve Avrupa Barok sanatlarının, felsefesine, konu işlenişlerine, dönem ...
 • Bilgin, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017)
  Laodikeia’da, 2002 yılında başlayan ve günümüzde de devam eden arkeolojik kazılarla, kentin özellikle Geç Antik Çağ’a ait yapıları ortaya çıkarılmıştır. Kazılan alanlar arasında, Laodikeia’nın önemli kamusal ve dinsel ...
 • Cura, Aydın (Pamukklale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017-01)
  MÖ 13. yy ve 12. yy arasında Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Yüzyıllar boyunca bölgede egemenlik kuran hemen hemen aynı üretim ve yönetim sistemlerini ve savaş teknolojilerini kullanan devletler, ...
 • Aytekin, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017-06)
  Muğla ili, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesinde bulunan Stratonikeia, Karia Bölgesi’nin iç kesiminde kalan yerleşimlerden birisidir. Buradan ele geçen kabartmalı mezar stellerinden tez kapsamında, 25’i Hellenistik ve ...
 • Taşkıran, Murat (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2017-08)
  Sillyon antik kenti Antalya İli, Serik İlçesi’ne bağlı Yanköy Mahallesi sınırları içerisinde kayalık bir tepe üzerinde konumlanmaktadır. Bu çalışmada, Sillyon’un Savunma Sistemi ele alınmıştır. Kentin savunma sistemini ...
 • Kızıltepe Bilgin, Pınar (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-05)
  Bu çalışmada, Afyonkarahisar Müzesi'nde yer alan eserler ve Afyonkarahisar yüzey araştırmalarında tespit edilen Demir Çağı’na ait yerleşmeler ile bu yerleşmelerde tespit edilen seramik buluntular değerlendirilmiştir. Demir ...
 • Bilici, Bengin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-06)
  Duvar resimleri, işlenen konulara göre; dönemin tarihi, sanatı, inancı ve sosyal yaşamı hakkında bilgi veren en önemli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından biridir. Taşınmaz kültür ve tabiat varlığındaki yapıların ...
 • Yılmaz Kolancı, Bilge (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-07)
  Lykos Laodikeiası’nda 2002 yılından günümüze kadar devam eden sistemli kazı çalışmaları, Roma İmparatorluk Dönemi ve Geç Antikçağ’da inşa edilen önemli, anıtsal ve zengin cephe süslemesine sahip yapıların açığa çıkartılmasını ...
 • Peçen, Suat (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-08)
  Antik Dönemde Ionia Bölgesi sınırları içinde yer alan Ayasuluk Tepesi ve Aziz Yuhanna Teologos Bazilikası, günümüzde İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alır. Arkaik Ephesos ve Artemision, Ayasuluk Tepesi’nin ...
 • Sansar, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-09)
  Konservasyon, eserlerin özgün niteliklerine bağlı kalarak estetik bütünlüğünü bozmadan yapısını, teknolojik ve maddesel özelliklerini korumak, bozulmasına sebep olan nedenler ile etkenlerin belirlenerek en uygun method ve ...
 • Uyar, Nail (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-10)
  Bu çalışmanın konusunu oluşturan, Karahayıt Hamam Yapısı, Lykos Vadisi Kentlerinden Hierapolis ile Tripolis arasındaki antik yol güzergâhında, ovaya hâkim bir yamaç üzerinde yer alır. Alanda 2013-2015 yılları arasında ...
 • Ok, Mehmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-11)
  Büyük Menderes Nehri kenarında kurulan ve antik dönemde Lydia Bölgesi sınırları içerisinde kalan Tripolis, günümüzde Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tripolis’te 2012 ...
 • İmre, Nergiz (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-12)
  Batı Anadolu’daki Lykos Vadisi, tarihi, coğrafi özellikleri, jeopolitik konumuve elverişli iklim şartlarından dolayı erken dönemlerden itibaren birçok uygarlığaev sahipliği yapmış arkeolojik alanlardan biridir. Lykos vadisi ...