DSpace Repository

Browsing Arkeoloji Enstitüsü by Issue Date

Browsing Arkeoloji Enstitüsü by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • İmre, Nergiz (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2018-12)
  Batı Anadolu’daki Lykos Vadisi, tarihi, coğrafi özellikleri, jeopolitik konumuve elverişli iklim şartlarından dolayı erken dönemlerden itibaren birçok uygarlığaev sahipliği yapmış arkeolojik alanlardan biridir. Lykos vadisi ...
 • Katrancı Karaman, Nihal (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde yer alan Orta Tunç Çağ sarayları mimari açıdan incelenmiş ve plan, malzeme, yapım teknikleri ile ele geçirilen buluntular dikkate alınarak değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında, öncelikle Ege ...
 • Yener, Barış (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde; Eskihisar, Goncalı, Bozburun mahalleleri sınırları içinde yer alır. Antik yazarlar Hellenistik kentin daha önceleri Rhoas ve Diospolis adlarıyla bilinen erken yerleşimlerin ...
 • Ateş, Emin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia Stadyum Caddesi Latrina Vestibulum mozaiklerinde ilk kalıcı koruma ve sergileme çalışmaları 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2009 yılındaki kazı çalışmalarında açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları yapılan ...
 • Aksu, Mehmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019 - 0)
  Antik Çağ boyunca önemini yitirmeyen ve modern yaşamın tarihi dokusunu oluşturan Lykos (Çürüksu) Vadisi çevresinde inşa edilmiş antik yerleşimler; doğal alanlarıyla, dini unsurlarıyla, ticari seçenekleriyle büyüme stratejisini ...
 • Aslan, Arife (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-04)
  “Miletos Nekropolisi’nde DT2012.2M Mezarı Seramik Buluntuları” başlığı altında sunulmakta olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Öncelikle Miletos tarihi coğrafyası ve Miletos tarihi kronolojik olarak anlatılmış ...
 • Özler, Ömer Faruk (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-05)
  Arkeometri çalışmalarında, arkeolojik ve jeolojik örneklerin tarihlendirilmesinde lüminesans yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Tripolis Antik Kentinden alınan pişmiş tuğla numunenin eşdeğer doz değerinin ...
 • Özdemir, Eylem (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-05)
  Nif (Olympos) Dağı, günümüzde İzmir İli, Torbalı, Buca ve Kemalpaşa İlçeleri’nin ortak sınırında, Antik dönemde ise Smyrna (İzmir) Körfezi’nin hemen doğusunda, İonia ve Lydia Bölgeleri’nin sınırları içerisinde yer ...
 • Özar, Hülya (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras ait olduğu topluluğun günlük, törensel ritüellerini, gelenek ve görenekleri ile birlikte yaşam tarzını ifade eden bilgi ve belgelerden oluşur. Gelecek kuşakların atalarının yaşam biçimini, aynı zamanda ...
 • Karakaş, İbrahim (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Yağlı boya tuval resimleri, işlenen konulara göre; dönemin tarihi ve resmin üslubu, sanatı, sosyal yaşamı ve inancı hakkında bilgi veren en önemli taşınabilir kültür varlıklarından biridir. Taşınabilir kültür varlığındaki ...
 • Yılmaz, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras olarak Aizanoi antik kentinin maddi-manevi kültürel değerlerin yazılı ortama aktarımıyla Soküm çalışmalarına katkı sağlamak vekültürel değerlerin korunmasında bireylerde farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. ...
 • Kıyak, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Phrygia Bölgesi’nde bulunan Laodikeia Antik Kenti, günümüzde Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde, Eskihisar, Goncalı, Bozburun ve Korucuk mahalleleri sınırları içinde Lykos Vadisi’nin ortasında yer alır. Kent, Seleukoslar Kralı ...
 • Patlak, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kırmızı boyalı tabanların ilk örnekleri Yakın Doğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır. Özel bir teknoloji, bilgi, uzmanlık ve kaynak gerektiren kırmızı boyalı kireç tabanlar Batı Anadolu Bölgesi Neolitik ...
 • Bor, Fehmi (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kültür varlıklarının korunması konusunda artık neden sorusunun değil nasıl sorusunun cevabı aranmaktadır. Kültür varlığının yok olması ya da değerini kaybetmesinin önlenmesinde risk yönetimi bir gerekliliktir. Kültür ...
 • Turan, Fırat Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Hamam yapıları, kullanıldığı dönemin sosyal ve kültürel yaşantısı yansıtmaktadır. Farklı toplumlarda eğlence ve dini amaçla kullanılması yapıların bu amaca göre şekillendirmiştir. Çalışmamız Beçin Ören Yerinde bilinen altı ...
 • Erun, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Tarihi ve kültürel varlıklar, bünyesinde barındırmış olduğu sanatsal ve estetik değerler açısından oldukça önemli role sahiptir. Kültürel değerler gelenek, görenek ve yaşam tarzları ile toplum içerisinde varlığını ...
 • Aslan, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Yapı malzemelerinin karakterizasyonu, tarihi yapılarda doğru koruma ve onarım müdahalelerinin yapılabilmesi için önemli rol oynamaktadır. Bağlayıcı teknolojisinin gelişmesi ile beraber yapı malzemesi olarak işlev kazanan ...
 • Kıran, Egemen (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Lykos Vadisi bereketli topraklara ve korunaklı dağlara sahiptir. Konumu itibarı ile çağlar boyunca birçok yerleşime sahne olmuş ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle ticaret yollarının üzerinde yer ...
 • Sayan, Sezer (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Tripolis Antik Kenti, Lydia, Karia ve Phrygia bölgelerinin kesişim noktasında ve önemli ticari yolları üzerinde kurulmuş önemli bir kenttir. MÖ 3. yy’ın ortalarında kurulan kentte ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ...
 • Bozoğlu Bay, İsaf (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Antik Dönemden günümüze değin Anadolu, İran ve Kafkasya arasında geçiş sağlayan önemli güzergahlar üzerinde yer alan Kars ve Van, sahip olduğu konumun nedeniyle birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürel mirasın ...