Arkeoloji Enstitüsü

Recent Submissions

 • Erdinç, Zerrin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2020)
  Aizanitis Bölgesi olarak adlandırılan Aizanoi kenti territoryumu mezar taşları açısından zengin veriler barındırmaktadır. Ancak daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar hem bölgenin kapsadığı alan hem de mezar steli ...
 • Yener, Barış (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde; Eskihisar, Goncalı, Bozburun mahalleleri sınırları içinde yer alır. Antik yazarlar Hellenistik kentin daha önceleri Rhoas ve Diospolis adlarıyla bilinen erken yerleşimlerin ...
 • Kıran, Egemen (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Lykos Vadisi bereketli topraklara ve korunaklı dağlara sahiptir. Konumu itibarı ile çağlar boyunca birçok yerleşime sahne olmuş ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle ticaret yollarının üzerinde yer ...
 • Bozoğlu Bay, İsaf (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Antik Dönemden günümüze değin Anadolu, İran ve Kafkasya arasında geçiş sağlayan önemli güzergahlar üzerinde yer alan Kars ve Van, sahip olduğu konumun nedeniyle birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürel mirasın ...
 • Erun, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Tarihi ve kültürel varlıklar, bünyesinde barındırmış olduğu sanatsal ve estetik değerler açısından oldukça önemli role sahiptir. Kültürel değerler gelenek, görenek ve yaşam tarzları ile toplum içerisinde varlığını ...
 • Ateş, Emin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Laodikeia Stadyum Caddesi Latrina Vestibulum mozaiklerinde ilk kalıcı koruma ve sergileme çalışmaları 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2009 yılındaki kazı çalışmalarında açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları yapılan ...
 • Patlak, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kırmızı boyalı tabanların ilk örnekleri Yakın Doğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da ortaya çıkmıştır. Özel bir teknoloji, bilgi, uzmanlık ve kaynak gerektiren kırmızı boyalı kireç tabanlar Batı Anadolu Bölgesi Neolitik ...
 • Katrancı Karaman, Nihal (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde yer alan Orta Tunç Çağ sarayları mimari açıdan incelenmiş ve plan, malzeme, yapım teknikleri ile ele geçirilen buluntular dikkate alınarak değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında, öncelikle Ege ...
 • Aslan, Gözde (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Yapı malzemelerinin karakterizasyonu, tarihi yapılarda doğru koruma ve onarım müdahalelerinin yapılabilmesi için önemli rol oynamaktadır. Bağlayıcı teknolojisinin gelişmesi ile beraber yapı malzemesi olarak işlev kazanan ...
 • Yılmaz, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras olarak Aizanoi antik kentinin maddi-manevi kültürel değerlerin yazılı ortama aktarımıyla Soküm çalışmalarına katkı sağlamak vekültürel değerlerin korunmasında bireylerde farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. ...
 • Karakaş, İbrahim (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Yağlı boya tuval resimleri, işlenen konulara göre; dönemin tarihi ve resmin üslubu, sanatı, sosyal yaşamı ve inancı hakkında bilgi veren en önemli taşınabilir kültür varlıklarından biridir. Taşınabilir kültür varlığındaki ...
 • Bor, Fehmi (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Kültür varlıklarının korunması konusunda artık neden sorusunun değil nasıl sorusunun cevabı aranmaktadır. Kültür varlığının yok olması ya da değerini kaybetmesinin önlenmesinde risk yönetimi bir gerekliliktir. Kültür ...
 • Kıyak, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Phrygia Bölgesi’nde bulunan Laodikeia Antik Kenti, günümüzde Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde, Eskihisar, Goncalı, Bozburun ve Korucuk mahalleleri sınırları içinde Lykos Vadisi’nin ortasında yer alır. Kent, Seleukoslar Kralı ...
 • Aksu, Mehmet (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019 - 0)
  Antik Çağ boyunca önemini yitirmeyen ve modern yaşamın tarihi dokusunu oluşturan Lykos (Çürüksu) Vadisi çevresinde inşa edilmiş antik yerleşimler; doğal alanlarıyla, dini unsurlarıyla, ticari seçenekleriyle büyüme stratejisini ...
 • Sayan, Sezer (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-08)
  Tripolis Antik Kenti, Lydia, Karia ve Phrygia bölgelerinin kesişim noktasında ve önemli ticari yolları üzerinde kurulmuş önemli bir kenttir. MÖ 3. yy’ın ortalarında kurulan kentte ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ...
 • Turan, Fırat Mustafa (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-07)
  Hamam yapıları, kullanıldığı dönemin sosyal ve kültürel yaşantısı yansıtmaktadır. Farklı toplumlarda eğlence ve dini amaçla kullanılması yapıların bu amaca göre şekillendirmiştir. Çalışmamız Beçin Ören Yerinde bilinen altı ...
 • Kesler, Selami; Doser, T.L. (Korean Institute of Power Electronics, 2016)
  In recent years, some converter structures and analyzing methods for the voltage regulation of stand-alone self-excited induction generators (SEIGs) have been introduced. However, all of them are concerned with the three-phase ...
 • Özar, Hülya (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-06)
  Kültürel miras ait olduğu topluluğun günlük, törensel ritüellerini, gelenek ve görenekleri ile birlikte yaşam tarzını ifade eden bilgi ve belgelerden oluşur. Gelecek kuşakların atalarının yaşam biçimini, aynı zamanda ...
 • Özler, Ömer Faruk (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-05)
  Arkeometri çalışmalarında, arkeolojik ve jeolojik örneklerin tarihlendirilmesinde lüminesans yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Tripolis Antik Kentinden alınan pişmiş tuğla numunenin eşdeğer doz değerinin ...
 • Aslan, Arife (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2019-04)
  “Miletos Nekropolisi’nde DT2012.2M Mezarı Seramik Buluntuları” başlığı altında sunulmakta olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Öncelikle Miletos tarihi coğrafyası ve Miletos tarihi kronolojik olarak anlatılmış ...

View more