DSpace Repository

Buldan (Denizli) – Sarigöl (Manisa) arasindaki faylarin depremsellik bakimindan incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Az, Merve
dc.contributor.editor Mete HANÇER
dc.date.accessioned 2019-03-01T13:01:28Z
dc.date.available 2019-03-01T13:01:28Z
dc.date.issued 2019-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3277
dc.description.abstract Bu çalışmada Batı Anadolu genişleme Sistemi’nde bulunan Gediz Grabeni ile Büyük Menderes Grabeni’nin arasında yer alan Sarıgöl – Buldan arası ve yakın çevresinde tarihsel dönemden günümüze kadar meydana gelmiş depremler araştırılmış, fayların deprem davranışları ve çalışma alanındaki diri faylar incelenmiştir. Aktif tektonik açısından bunların jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri araştırılarak ortaya konulmuştur. Batı Anadolu K-G yönünde genişleyen sismik yönden aktif bir kabuğa sahiptir. Bu genişleme kuvvetleri etkisinde şekil değiştiren Batı Anadolu üst kabuğu yaklaşık D-B uzanımlı grabenlerin sınırladığı normal faylarla kırılmıştır. Bu çöküntülerin en önemlilerinden biri Büyük Menderes Grabeni ve Alaşehir Grabenidir. İnceleme alanının yer aldığı Sarıgöl ve çevresini kapsayan Ege Çöküntü Sistemi, genel olarak D-B doğrultulu normal faylar ile sınırlandırılmış birçok bloktan meydana gelmektedir. Bu bloklar arasında; D-B uzanımlı çöküntü alanları yer almaktadır. Bu çöküntü alanları içinde Buldan eşiği olarak adlandırılan Buldan yükselimi mevcuttur. Bu bölge de sismik açıdan oldukça aktiftir. Özellikle 2000 yılında Denizli Havzasında meydana gelen Honaz depremlerinden sonra Buldan havzasında meydana gelen depremler artmış ve yoğunlaşma bu bölgeye doğru kaymıştır. Bu nedenle çalışmada Sarıgöl – Buldan ve Denizli Havzasında meydana gelen depremlerin birbiriyle ilişkisinin anlaşılması bakımından günümüze kadar olan depremler incelenmiş sonuç olarak’ ta bölgede meydana gelen depremlerin birbirini tetiklediği ortaya konmuştur. Buldan Eşiğinin de gelecekte Gediz Grabeni ve Büyük Menderes Grabeni gibi kırılıp bu grabenlerin birleşimi şeklinde bir görünüm oluşturması beklenmektedir. en_US
dc.description.abstract İn this study, investigated earthquakes have occured to the present day and historical period between Buldan (Denizli) – Sarıgöl (Manisa) which is found at the western Anatolian extensional region and between at the Gediz Graben - Büyük Menderes Graben. İn the study area were examined earhquakes, bahavior of faults and active faults. Their geological and geomorphological features investigated in terms of active tectonic. Western Anatolia have seismically active crust, which is expanding North – South direction. Western Anatolian upper crust is broken by influence of expansion forces and it’s bounded by normal faults of E – W trending. One of the most important of these depressions Büyük Menderes Graben and Alaşehir Graben. In the study area and it’s surroundings, including the Sarıgöl Aegean Rift System, in general, bounded by normal faults which occur E –W trending several blocks. These blocks, is located in the E - W trending depression areas. Buldan rift to be this depression areas at present. This area is very active for seismically too. Honaz earthquakes occurring in 2000 in Denizli Basin, especially after the earthquakes that occurred in the basin Buldan concentration increased and shifted towards the region. Especially after the earthquakes that occured Honaz in Denizli Basin, in year of 2000, earthquakes concentration increased in Buldan and epicentres of earthquakes shifted towards Buldan. Therefore, in this study, studied earthquakes up to the present in Sarıgöl - Buldan, and Denizli Basin, because of understanding the relationship between each other. İn conclusion, earthquakes triggered by each other, in the region. Threshold, Buldan rift is expected to be broken such Gediz and Büyük Menderes Grabens at the future, and such as appearance form of a combination of these grabens. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Depremsellik en_US
dc.subject Denizli en_US
dc.subject Sarigöl en_US
dc.subject Buldan eşiği en_US
dc.subject graben en_US
dc.subject tektonik en_US
dc.subject Seismicty en_US
dc.subject Buldan rift en_US
dc.subject graben en_US
dc.subject tectonic en_US
dc.title Buldan (Denizli) – Sarigöl (Manisa) arasindaki faylarin depremsellik bakimindan incelenmesi en_US
dc.title.alternative Investigation of faults between Buldan (Denizli) – Sarigöl (Manisa) in terms of seismology en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 30919
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record