DSpace Repository

2008 - 2018 yılları arasında yapılan milli eğitim şuralarında eğitim yönetimi ve denetimi alanında alınan kararlar

Show simple item record

dc.contributor.author Serçin, Fatma
dc.date.accessioned 2019-03-01T11:07:55Z
dc.date.available 2019-03-01T11:07:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3275
dc.description.abstract Şûra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır. Eğitim Şûrası, tam adı Milli Eğitim Şûrası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kurulu. Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan tüzük, yönetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara bağlar. Bu kararlar Milli Eğitim bakanının onayıyla kesinlik kazanır. Eğitim Şûraları, Türk Eğitim Tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Şûralara, Millî Eğitimle ilgili politikaların çizilmesinde, yol gösterici rolü verilmiştir. Eğitimle doğrudan ilişkili olanlar Türkiye’de çağdaş bir eğitim sistemi kurulmasını ve geliştirilmesini arzularlar. Eğitim yönetimi ve denetimini alınan kararlar nelerdir, ne kadarı uygulamaya geçilmiştir. Türk eğitim tarihinde fikir, düşünce, başarılı ya da başarısız, parlak ya da tutarsız tecrübe birikimi çok önemlidir. Ancak, bu zengin birikimden yeterince yararlanılmamaktadır. Eğitim politikasına yön verenlerin, öğretmenlerin, aydınların bu tecrübe birikimlerinden asıl bugün yararlanması gerekmez mi? Şu halde, eğitim tarihimize ilişkin gözlemlerden biri de, geçmişten ders alınıp yararlanılmadığı gerçeğidir. Oysa eğitimimizin gelişmesi ve kendisinden bekleneni verebilmesi, esas olarak, bu tarihin ve tecrübelerin iyi bilinmesine, onlardan ders alınıp ciddiyetle uygulamaya konulmasına bağlıdır.” tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.title 2008 - 2018 yılları arasında yapılan milli eğitim şuralarında eğitim yönetimi ve denetimi alanında alınan kararlar tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Meral Uras Başer tr_TR
dc.contributor.authorID 51052 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record