DSpace Repository

Türkiye’deki illerin çevresel Sürdürülebilirliğinin bulanık veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Deniz, Gözde
dc.date.accessioned 2019-02-22T13:06:26Z
dc.date.available 2019-02-22T13:06:26Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3258
dc.description.abstract Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, bir ilin çevresel sürdürülebilirliğinin performans değerlendirmesinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Performans değerlendirilirken kullanılan göstergelerden birisi olan etkinlik ölçümünde ise Veri Zarflama Analizi (VZA)yöntemi ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Değişkenlere ait tam olarak ölçülemeyen veriler söz konusu ise Bulanık Veri Zarflama Analizi (BVZA) yöntemikullanılarak etkinlik ölçme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki 81 ilin çevresel sürdürülebilirlikperformanslarını Wang, Greatbanks, Yang (2005)’ın BVZA modeli olan Aralık VZA ile değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda değişkenlerin 2014 yılı verileri kullanılarak Çıktı Yönlü Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR-O) ve Banker,Charnes ve Cooper (BCC-O) modellerine göre değişkenlerin alt ve üst sınır değerleri baz alınmış ve buna göre teknik ve saf etkin iller tespit edilmiştir tr_TR
dc.description.abstract In the context of sustainable development objectives, the performance evaluation of a city's environmental sustainability needs to be continually improved and expanded. One of the indicators used when evaluating performance is the Data Envelopment Analysis (DEA). In the case of data that are not fully imponderable for variables, efficiency measurement can be performed using Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) method.The aim of this study the performance of the 81 cities in Turkey, Wang,Greatbanks, Yang (2005) in the model is to evaluate the FDEA with using fuzzy range numbers. For this purpose, 2014 data of the variables are based on the upper and lower limit values of the variables according to the Output Oriented Charnes, Cooper and Rhodes (CCR-O) and Banker, Charnes and Cooper (BCCO) models and accordingly technical and pure efficient cities were identified. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Veri Zarflama Analizi tr_TR
dc.subject Bulanık Mantık tr_TR
dc.subject Bulanık Veri Zarflama Analizi tr_TR
dc.subject Çevresel Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Data Envelopment Analysis tr_TR
dc.subject Fuzzy Logic tr_TR
dc.subject Fuzzy Data Envelopment Analysis tr_TR
dc.subject Environmental Sustainability tr_TR
dc.title Türkiye’deki illerin çevresel Sürdürülebilirliğinin bulanık veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of the environmental sustainability of cities in Turkey with fuzzy data envelopment analysis tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Ayşegül TUŞ tr_TR
dc.contributor.authorID 39040 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record