DSpace Repository

Dijitalleşme sürecinde maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Cancan, Anıl
dc.date.accessioned 2019-02-22T10:57:41Z
dc.date.available 2019-02-22T10:57:41Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3251
dc.description.abstract Dijitalleşme ile birlikte her alanda yaşanan gelişmeler Maliyet ve Yönetim Muhasebesi işlemlerini de etkilemektedir. Küreselleşme ile artan yatırım hareketleri teknoloji transferlerini de arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Dijitalleşme Sürecinde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının İncelenerek işletmelerin geleceğe daha sağlıklı hazırlanmasına katkı sağlamaktır. Klasik muhasebe yaklaşımı dijitalleşme süreci ile beraber yerini daha sade bir muhasebe yaklaşımına bırakmaktadır.Dijitalleşme dönüşüm süreci muhasebenin işleyişini sadeleştirerek insan gücü ile yapılan verilerin sınıflandırılması, kaydedilmesi ve raporlanması gibi temel muhasebe kavramlarını yapay zekaya bırakmıştır. Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları da üst düzey bilgi gerektiren analiz ve stratejik karar alama mekanizmalarını önemli hale getirmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Developments in every area, as a result of digitalization, also effects Costand Management Accounting transactions. Increasing investment movement swith globalization also increases technological transfers. Purpose of this study: Provide a healthier future preparation for businesses by examination of Costand Management Accounting Applications in The Process of Digitalization. Classical approach of accounting leavesits placeto a simpler accounting approach with the process of digitalization.The process of digitalization simplified the functioning of accounting by leaving Works normally done by man powersuch as classification, recording and reporting of data to artificial intelligence. Costand Management Accounting Applications have proven the importance of mechanism of analysis and strategic decision which require shighlevels of knowledge,. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Küreselleşme tr_TR
dc.subject Dijitalleşme tr_TR
dc.subject Endüstri 4.0 tr_TR
dc.subject Büyük Veri tr_TR
dc.subject Muhasebe Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (GİRD) tr_TR
dc.subject Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) tr_TR
dc.subject Globalization tr_TR
dc.subject Digitalization tr_TR
dc.subject Industry 4.0 tr_TR
dc.subject Big Data tr_TR
dc.subject Extensible Business Reporting Language –XBRL tr_TR
dc.subject Enterprise Resource Planning-ERP tr_TR
dc.title Dijitalleşme sürecinde maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarının incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination of cost and management accounting applications in the process of digitalization tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name İlhan Küçükkaplan tr_TR
dc.contributor.authorID 40112 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record