DSpace Repository

Mevzuata aykırı binalar için geliştirilmiş bir 'para cezası katsayısı yöntemi' ve Denizli’deki imar para cezaları

Show simple item record

dc.contributor.author Çulhaoğlu, Mehmet
dc.contributor.editor Mehmet İNEL
dc.date.accessioned 2019-02-07T13:27:23Z
dc.date.available 2019-02-07T13:27:23Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3232
dc.description.abstract Çalışmada Denizli ili, Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Belediyeleri sınırları içerisinde İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre uygulanan imar para cezaları, Mehmet AKÇAY tarafından İstanbul için geliştirilen katsayı modeli ile karşılaştırılmış ve modelin Denizli sınırları içerisinde uygulanabilir olmadığı görülmüştür.İdari para cezası; ruhsatlı binaların ruhsat ve eklerine aykırı imalat yapması veya ruhsat almadan inşaat yapan veya yaptıran kişilere uygulanır. Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Belediyelerinin 2015 yılı içerisinde uyguladığı, toplam 405 adet idari para cezası tutanağı değerlendirilmiştir. Belediyelerin hangi durumlara idari müeyyideleri uyguladıkları sınıflandırılmıştır. Her bir imara aykırı yapılaşma için uygulanan para cezaları ile İstanbul için geliştirilen katsayı modelinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar ile günümüzdeki uygulamanın ve katsayı modelindeki eksiklerin giderilmesi ve daha tutarlı bir yöntemin gerekliliği görülmüştür. Buna yönelik olarak Denizli'de çalışma kapsamında bir anket çalışması yapılmıştır. Katsayı modelinde bulunmayan, ruhsat ve eklerine aykırı veya ruhsatsız yapıların alanları ile ilgili olarak bir katsayı önerilmiştir. Katsayı ile Mehmet AKÇAY'ın katsayı modeli revize edilmiş ve bu yaklaşımın Denizli'de uygulanabilirliği sorgulanmıştır. en_US
dc.description.abstract This study compares construction penalties per article 42nd principal of Building Law in Merkezefendi and Pamukkale districts of Denizli using Penalty Coefficient Method suggested for Istanbul by Mehmet Akcay in order to see its applicability for Denizli.The 42nd principle of Building Law is implemented on the buildings without license or construction against its license. In this study, illegal housing is evaluated within the boundaries of Merkezefendi and Pamukkale districts of Denizli. Total of 405 illegal housing cases in 2015 is evaluated. The imposed administrative penalties are classified according to illegal construction. The applied penalties by Merkezefendi and Pamukkale municipalities are compared to the penalties computed by Penalty Coefficient Method of Mehmet Akcay. The comparisons show the necessity of a more consistent method and the elimination if deficiencies in the current applied legal penalties and the computed penalties by Penalty Coefficient Method. For this purpose, a survey was conducted in Denizli within the scope of the study. A coefficient related to area of illegal housing is proposed to modify Penalty Coefficeint Method and the applicability of the modified method for Denizli has been questioned. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İmar en_US
dc.subject İmar Mevzuatı en_US
dc.subject İmar Para Cezası en_US
dc.subject Belediye en_US
dc.subject Denizli en_US
dc.subject reconstruction en_US
dc.subject legislation of reconstruction en_US
dc.subject illegal reconstruction penalty en_US
dc.title Mevzuata aykırı binalar için geliştirilmiş bir 'para cezası katsayısı yöntemi' ve Denizli’deki imar para cezaları en_US
dc.title.alternative A penalty coefficient model for the buildings against the legislation and the construction penalties in en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 11855
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record