Show simple item record

dc.contributor.author Şen, Yasemin
dc.date.accessioned 2015-05-25T07:16:00Z
dc.date.available 2015-05-25T07:16:00Z
dc.date.issued 2014-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/322
dc.description.abstract Son yıllarda tam bir tüketim toplumu haline geldiğimiz aşikardır. Günümüz dünyasında tüm ilişkilerin çıkar üzerinde kurulu olduğunu ve evrendeki her şeyin zıttı ile bir bütün oluşturduğu düşüncesinden yola çıkarak çatışmaların, hırs, kıskançlık ve rekabetin kaçınılmaz olduğu bilinen bir gerçektir Eğer evren oluşumundan beri bu duygulara sahipse doğa ve insan bunu muhakkak yaşamına, davranışlarına ve zihnine yansıtmıştır. Tabiatın, insanın ve evrende yer edinen her şeyin bilinçaltına sinmiş bu tutuma zengin ifadeleriyle yaşamın her yönünü yansıtan divan edebiyatında rastlamak olasıdır. Bu çalışmamızda bizim amacımız zengin kültür birikimine sahip olan Divan Edebiyatı şairlerinin, yaşamın dününde, bugününde ve şüphesiz yarınında olacak olan bu tutumu nasıl ifade ettikleri ve kendilerince nasıl bir bakış açısı geliştirdiklerini ortaya koymaktır. Belli temsilcileri baz alarak yapılan bu çalışmada bir çok tür incelenmiştir. Bu çalışmamızın sonucunda insanın duygu dünyasını en ince ifadelerle açıklayan Divan Edebiyatı’ nda birçok açıdan rekabetin yaşandığına ve bunların beyitlere sinmiş birer yaşam yansıması olduğuna kanaat getirilmiştir. It’s obvious that we have been a consumption society in recent years. In today’s world everything is based on self interest and everything in universe is created a meaningful whole with their opposites. With this opinion greed, jealousy, competition are inescapable well-known facts. If since the beginning of universe has those feelings, that will affect human life, behaviors and minds. In classical literature we can encounter detailed expression that includes everything belongs to nature human and universe. In this study, our aim is to prove how to express classical literature poets this opinion in yesterdays, todays and tomorrows life and how to improve their perspective. In this research lots of kinds are analyzed based on certain frontmen. Conclusion of this study, we are convinced that there are lots of big competitions in classical literature and those competitions are relieved as a life reflection in couplets. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Competition, Nature, Human, Classical Literature. tr_TR
dc.subject rekabet, tabiat, insan, divan edebiyatı tr_TR
dc.title Divan edebiyatında rekabet tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Saadet Karaköse tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record