DSpace Repository

Risk odaklı iç denetim ve uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Gençoğlu, Kadriye İnci
dc.contributor.editor Hakan Sarıtaş
dc.date.accessioned 2019-02-07T11:03:19Z
dc.date.available 2019-02-07T11:03:19Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3223
dc.description.abstract Yönetim anlayışındaki değişmeler, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler ve diğer faktörler şirketler için yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktadır fakat bu fırsatlar önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu yaklaşımlar şirketlerde denetim anlayışını temelden değiştirmekte, ortaya çıkabilecek riskleri etkin bir şekilde önlemeyi amaçlamaktadır. Denetim sürecinde geçmişe dönük finansal verilerin yanında şirketin ilerde karşılaşabileceği risklerin de tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde klasik denetim tekniklerinin şirket hakkında güvenilir bilgi verme konusunda yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu bağlamda bir risk yönetimi ve risk odaklı denetim anlayışı ile işletme risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilerek en aza indirilmesi gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçlarla birlikte zorunlu hale gelen iç denetim şirketler için olmazsa olmaz unsurlardan biri haline gelmiştir. en_US
dc.description.abstract Changes in management approachs, globalization, tecnology, developments, legislative regulations and other factors provide new opportunities for incorporations but such opportunities bring along substantial risks as well. Such approaches change auditing manners in incorporations at core, and aim to Effectively prevent any risks that may arise. During and audit process, it is necessary to estimate any risks that relevant company may face in future as well as any retrospective financial data. When evaluated from this point of view, it is considered that traditional auditing tecniques fall short of providing reliable information about companies. Accordingly it is necessary to determine, measure and minimize operational risks by managing throught a risk management and a risk-based auditing approach. Having become essential with all such requirements, İnternal auditing has become one of the indispensable elements for in corporations. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İç Denetim en_US
dc.subject Risk en_US
dc.subject Risk Yönetimi en_US
dc.subject Globalleşme en_US
dc.subject Zorunluluk en_US
dc.subject Internal Audit en_US
dc.subject Risk Managament en_US
dc.subject Globalization en_US
dc.subject Essential en_US
dc.title Risk odaklı iç denetim ve uygulaması en_US
dc.title.alternative The evaluatıon of the new turkısh commercıal code ın regards to audıt practıce en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 28249
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record