DSpace Repository

Görme engelliler ilkokulu ve ortaokulu öğrenci velilerinin okul yönetiminden beklentileri

Show simple item record

dc.contributor.author An, Seher
dc.contributor.editor Hüseyin Kıran
dc.date.accessioned 2019-02-05T07:47:42Z
dc.date.available 2019-02-05T07:47:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3200
dc.description.abstract Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Velilerinin Okul Yöneticilerinden Beklentilerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada durum çalışması nitel araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak “Görüşme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, Denizli ili Merkezefendi ilçesi Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğrenci velilerinden, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenen 9 veli oluşturmaktadır. Okulun fiziki yapısına yönelik olarak velilerin; “akıllı cihaz ve kitap tarama cihazının alınması, kabartma yazıcının aktif olarak kullanılması, okul güvenliğinden sorumlu güvenlik personelinin olması, okul giriş kapılarının elektronik olması, yemeklerin okul yemekhanesinde yapılması, servislerin zamanında evden alıp eve öğrenciyi ailesine teslim etmesi, görevli personelin eğitimden geçirilmesi gerektiği ” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Okulun eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik olarak velilerin; “ Kaliteli ve iyi bir eğitim verilmesi, ödev takibinin yapılması, kursların niteliğinin arttırılması, baston kursunun açılması, tüm branş öğretmenlerinin Braille okuma-yazmayı aktif olarak yapabilmesi, bireysel yetenekleri ortaya çıkarıcı çalışmaların yapılması, dil eğitiminin okul öncesinden başlayarak saatlerinin arttırılması ve ikinci bir yabancı daha kazandırılması, şehir içi ve şehir dışına düzenlenen okul gezilerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması doğrultusunda beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Okul öğretmenlerinin niteliğine yönelik olarak velilerin; “Okuldaki disiplin uygulamalarının sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde iyileştirilmesi gerektiği” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenci velileri olarak; okul yönetiminin aldığı kararların uygulanabilir olması gerektiği, problemlerin çözümü konusunda okulun kendilerine geri bildirim yapması gerektiği, veli toplantılarının daha sık yapılması gerektiği” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu en_US
dc.subject Öğrenci Velisi en_US
dc.subject Okul Yöneticileri en_US
dc.subject Veli Beklentileri en_US
dc.subject Okul -Veli İletişimi en_US
dc.title Görme engelliler ilkokulu ve ortaokulu öğrenci velilerinin okul yönetiminden beklentileri en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 3477
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record