DSpace Repository

Karahayıt hamamı kazı restorasyon ve konservasyon çalışmaları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bahadır Duman
dc.contributor.author Uyar, Nail
dc.date.accessioned 2019-01-30T12:10:13Z
dc.date.available 2019-01-30T12:10:13Z
dc.date.issued 2018-10
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3155
dc.description.abstract Bu çalışmanın konusunu oluşturan, Karahayıt Hamam Yapısı, Lykos Vadisi Kentlerinden Hierapolis ile Tripolis arasındaki antik yol güzergâhında, ovaya hâkim bir yamaç üzerinde yer alır. Alanda 2013-2015 yılları arasında arkeolojik kazı çalışmaları yapılmıştır. Arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda alanın Hamam Yapısı olduğu anlaşılmıştır. Hamam yapısının ana sınırlarına ulaşılamamış olup yapının tahminen 3/1 lik bölümü ortaya çıkartılabilmiştir. Kazı çalışmaları sırasında ve bölgesinde yapılan araştırmalarda birçok kültür varlığının izine rastlanılmıştır. Tespiti yapılan kültür varlıklarının kaynak taramaları sonucunda, Karahayıt Mahallesi’nin bulunduğu alanın Hydrela antik kenti olma olasılığı üzerinde durulmuştur. Günümüzde henüz yeri belirlenemeyen Hydrela kenti hakkında detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır. Karahayıt Mahallesi’nde tespit edilen kültür varlıkları, Lykos Vadisi Kentleri ile özellikle Hierapolis kentiyle ilişkilendirilerek bazı çıkarımlar elde edilmiştir. Tespiti yapılan kültür varlıklarıyla benzerlik gösteren Hierapolis hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Ayrıca kazısını yapılan Karahayıt Hamam yapısıyla aynı yıllarda yapımına başlanılan Laodikeia ve Tripolis kentleri hamam yapılarına da değinilmiştir.Kazı çalışmalarıyla bir bölümü açığa çıkartılan yapının; restorasyon, konservasyon ve koruma çalışmaları yapılmıştır. Örnek teşkil edecek pratik yöntemlerle yapılan restorasyon, konservasyon ve koruma çalışmaları sonucunda yapının gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarımı sağlanmıştır. en_US
dc.description.abstract The Karahayıt Bath Structure, which constitutes the scope of this study, is located on a slope dominating over the plains, on the ancient route from Hierapolis to Tripolis in the Lykos Valley. The site was excavated from 2013 to 2015 and the structure was understood to be a bath. The structure could not be excavated entirely but only about one-third was uncovered. Research conducted in the course of excavations and in the environs identified numerous cultural properties. Studying the sources led us to consider the possibility that Karahayıt Neighbourhood could be the ancient settlement of Hydrela. It was endeavoured to provide detailed information on the ancient city of Hydrela, which location is not known. Based on the cultural properties identified at Karahayıt Neighbourhood, it was possible to derive some conclusions through comparison with the cities in the Lykos Valley, and especially with Hierapolis. Hierapolis was briefly introduced as similarities with cultural properties were noted. In addition, baths at Laodikeia and Tripolis, which were started to be built about the same time as the baths in our scope, are mentioned. The structure, which was partially uncovered, was conserved and restored. The conservation and restoration practices implemented can be considered exemplary and the structure is thus transferred to future generations. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Lykos Vadisi en_US
dc.subject Karahayıt Mahallesi en_US
dc.subject Hierapolis en_US
dc.subject Hamam en_US
dc.subject Hydrela en_US
dc.subject Lykos Valley en_US
dc.subject Karahayıt Neighbourhood en_US
dc.subject Hierapolis en_US
dc.subject Baths / Thermae en_US
dc.subject Hydrela en_US
dc.title Karahayıt hamamı kazı restorasyon ve konservasyon çalışmaları en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.authorid 37976
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record