DSpace Repository

İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılma sıklığına ilişkin sınıf öğretmenlerinin algı ve beklentileri

Show simple item record

dc.contributor.author Günay Acartürk, İlkay
dc.date.accessioned 2018-06-05T13:25:00Z
dc.date.available 2018-06-05T13:25:00Z
dc.date.issued 2006-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2895
dc.description.abstract Bu arastırmanın amacı ilkögretim 4. ve 5. sınıf ögretmenlerinin Sosyal Bilgiler ögretiminde kullanılan degerlendirme araç ve yöntemlerini hangi sıklıkta kullandıkları ve bu sıklıkta kullanmalarının sebeplerini belirlemek ve son olarak bu sebepler ortadan kalktıgında degerlendirme araç ve yöntemlerini hangi sıklıkta kullanacaklarını tespit etmektir. Bu arastırmanın verileri 2005-2006 egitim-ögretim yılı bahar döneminde toplanmıstır.Veri toplama aracı olan ölçek formu düsük sosyo-ekonomik okullarda görev yapan 53, orta sosyo-ekonomik okullarda görev yapan 62 ve yüksek sosyoekonomik okullarda görev yapan 74 dördüncü ve besinci sınıf ögretmenlerine uygulanmıstır. Arastırmanın çözümlenmesinde ?SPSS 9,5 for Windows? paket programı kullanılmıstır. Ögretmenlerin sosyal bilgiler ögretiminde kullandıkları degerlendirme araçlarından açık kitap sınavları aracını ,balık kılçıgı aracını, degerlendirme tablolarını, akıs haritaları aracını, zincir haritaları aracını, brosür hazırlama yöntemi, siir bestelerinin degerlendirilmesini, eve verilen sınavlar aracını, akıl haritaları aracını, ve drama uygulamalarının degerlendirilmesini ?Hiçbir zaman? seklinde algıladıkları tespit edilmistir. Ögretmenler sosyal bilgiler ögretiminde kullanılan degerlendirme araçlarından akran degerlendirme aracını, degerlendirme tablolarını, akıl haritaları aracını, zincir haritaları aracını, bulmaca aracını, balık kılçıgı aracını, ögrenci ürün dosyası yöntemini, tutum ölçeklerini, grup degerlendirme aracını, veli anketlerini, arastırma kagıtlarını, drama uygulamalarının degerlendirilmesini, gezi-gözlem raporlarını, kısa cevaplı testleri, uzun cevaplı testleri, ögrenci gözlem teknigini, kavram haritaları aracını, proje çalısmalarını, deney raporlarını ögrenci davranıslarıyla yazılmıs raporları ?Çogu Zaman? sıklıgında kullanmak istediklerini belirtmislerdir tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to determine that in which frequency the primary school teachers use the evaluation tools and methods used in social studies instruction and to determine the reasons why they use on this frequency and finally to establish on which frequency they would use evaluation tools and methods in the absence of these reasons. The data of this research have been obtained on Spring Semester of 2005 ? 2006 academic year. The scale form that was used for data collection has been applied to the 4. and 5. class 53 primary school?s teachers working in low social economic schools, 62 teachers working in moderate social economic schools and 74 teachers working in high social economic schools. ?SPSS 9.5 for Windows? package programme has been used for the analysis of the research. The teachers in social studies instruction has been established the evaluation of open-book exam tool, fishbone tool, evaluation tables, flow map tool, chain map tool, brochure preparation method, evaluation of poem composition, home work exams tool, mind map tool and drama applications as never. The teachers in social studies instruction have declared that, they wanted to use peer evaluation tool, evaluation tables, mind map tool, chain map tool, puzzle tool, fishbone tool, student product file method, attitude scales, group evaluation tool, parenthood surveys, research papers, evaluation of drama applications, promenade observation reports, short answer tests, long answer tests, student observation technique, concept maps tool, project studies, experiment reports and the reports written by student behaviour at mostly frequency. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İlkögretim tr_TR
dc.subject Ögretmen tr_TR
dc.subject Sosyal Bilgiler tr_TR
dc.subject Degerlendirme Araç ve Yöntemleri tr_TR
dc.subject Algı tr_TR
dc.subject Beklenti tr_TR
dc.subject Elementary school tr_TR
dc.subject Teachers tr_TR
dc.subject Social studies tr_TR
dc.subject Evaluation tools and methods tr_TR
dc.subject Perception tr_TR
dc.subject Expectation. tr_TR
dc.title İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılma sıklığına ilişkin sınıf öğretmenlerinin algı ve beklentileri tr_TR
dc.title.alternative The perception and expectations of elementary school teachers with respect to usage frequency of evaluation tools and methods tr_TR
dc.type MasterThesis tr_TR
dc.contributor.name Emel Sarıtaş tr_TR
dc.contributor.authorID 28553 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record