DSpace Repository

Strateji̇k yöneti̇m açısından Deni̇zli̇’de faali̇yet gösteren i̇şletmelerde vi̇zyon ve mi̇syon bi̇ldi̇rgeleri̇ni̇n anali̇zi̇ ve bi̇r araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Ulusoy, Murat
dc.date.accessioned 2020-01-23T07:59:05Z
dc.date.available 2020-01-23T07:59:05Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/28565
dc.description.abstract Son 20-30 yıllık dönemde teknolojide ortaya çıkan yenilik ve ilerlemeler hem dünyada tüketici beklentilerini değiştirmiş hem de firmaların klasik iş yapma usullerini yıkarak, firmalar arası var olan yoğun rekabeti farklı bir boyuta taşımış ve işletmeleri hiç tanımadığı coğrafyalardan gelen rakiplerle rekabet etmek zorunda bırakmıştır. Ortaya çıkan yeni rekabet şartları işletmeleri yeni iş modelleri kurmaya zorlamıştır. Geleceği tahmin etmenin ve iş yapmanın zorlaştığı bu ortamda yönetim bilimlerinin ortak noktasını oluşturan stratejik yönetimin amacı işletmelerin geleceği doğru tahmin etmelerine ve uzun vadede hayatta kalmalarına katkıda bulunmak olarak şekillenmiştir. Bu çalışmada stratejik yönetimin başlangıcı ve temel noktası olan vizyon ve misyon bildirgelerinin oluşturulması ve uygulanmasındaki titizliğin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Stratejik yönetim açısından işletmelerin doğru işi yapmaları, gelecekte olmak istedikleri yeri doğru belirlemeleri ve belirlenen hedeflere giden doğru yolları bulmaları gereklidir. Çalışmada, işletmelerin rakipleri ile rekabet edebilmesinin ve uzun vadede hayatta kalmasının gerekli şartlarının bu kapsamda olduğuna yönelik farkındalık amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 2018 verilerine göre İSO ilk 500 listesinde yer alan ve 10 yaş üzeri Denizli Sanayi Odasına kayıtlı 10 firmadan web sayfalarında vizyon ve misyon bildirgeleri bulunan 8 firmanın vizyon ve misyon bildirgeleri literatüre göre incelenerek betimsel analiz ve içerik analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır. Daha sonra aynı firmaların tepe yöneticilerine ulaşılmaya çalışılmış ve tepe yöneticileri ile mülakatlar yapılarak vizyon ve misyon bildirgelerindeki hedefleri ile bugünkü durumları karşılaştırılarak firmaların vizyon ve misyon bildirgelerindeki hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirdikleri ve ulaşamadıkları hedefleri varsa da bunların sebeplerinin araştırılması amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Innovations and advancements which have emerged in the last 20-30 years have led to a shift in consumer expectations across the globe and have destroyed classic business practices. They have also carried the intense competition between companies to a new level, forcing firms to compete with competitors from geographical locations they had never previously encountered. This study will emphasise the importance of precision in the creation and implementation of vision and mission statements, which are the starting point and central feature of strategic management. In terms of strategic management, enterprises need to take the correct approach on this issue in order to determine where they want to be in the future and to find the right path to reaching their objectives. The analysis will consist of a descriptive analysis and a content analysis examining and interpreting the literature on available 8 companies which have vision and mission statements on their websites, out of a set of 10 companies which have a place on the top 500 ISO list 2018 and which have been registered in Denizli Chamber of Industry for over 10 years. Furthermore, an attempt was made to reach the top executives of the same companies by interview, to compare the objectives of their vision and mission statements with the current situation in the companies are for the purpose of investigating the extent to which the companies’ objectives as set out in the statements had been achieved and if not, the reasons why they had not been achieved. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Strategy tr_TR
dc.subject Objectives tr_TR
dc.subject Vision tr_TR
dc.subject Mission tr_TR
dc.subject Strateji tr_TR
dc.subject Hedefler tr_TR
dc.subject Vizyon tr_TR
dc.subject Misyon tr_TR
dc.title Strateji̇k yöneti̇m açısından Deni̇zli̇’de faali̇yet gösteren i̇şletmelerde vi̇zyon ve mi̇syon bi̇ldi̇rgeleri̇ni̇n anali̇zi̇ ve bi̇r araştırma tr_TR
dc.title.alternative An analysis under strategic management perspective of the vision and mission statements of the enterprises in Denizli and a research tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Eroğlu, Feyzullah tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record