DSpace Repository

1986-2017 döneminde Türkiye’nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları politikasının çözümlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yatkın, Şerife
dc.date.accessioned 2020-01-17T11:24:08Z
dc.date.available 2020-01-17T11:24:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/28549
dc.description.abstract Kamu politikası toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren konularda veya fırsatlarda hükümetlerin veya diğer siyasal karar alıcıların aldığı kararlar, eylemler veya eylemsizliklerdir. Kamu politikası çözümlemesi resmi, sivil, uluslararası ve ulus-üstü aktörlerin biçimlendirdiği karmaşık kamu politikası sürecini çözümlemeye çalışır. Kamu politikası çözümleme modellerinden olan süreç modeli (stages heuristics) beş aşamayı esas alarak kamu politikaları analiz etmeye çalışır. Bu aşamalar gündeme gelme, formülasyon, kanunlaştırma, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır. Bu çalışmada Türkiye’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı politikası çeşitli kamu politikası çözümleme modellerinden süreç modeliyle çözümlenmiştir. Birinci bölümde, kamu politikası çözümleme terim ve yaklaşımları tanıtılmıştır. Tezin ikinci bölümünde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının ve diğer sosyal yardım kurumlarının gelişimi detaylı olarak ele alınmıştır. Üçüncü bölüm kamu politikası sürecinin Türkiye’nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları politikasına ilişkin beş aşamanın analizine odaklanmaktadır. Bu politika çözümlemesinin konusu 3294 sayılı Kanunun 1986- 2017 yılları arasının çözümlenmesidir. TBMM Tutanak Dergisi ve ilgili Bakanlığın raporları bu politika çözümlemesinde temel bilgi kaynaklarıdır. Tez genel değerlendirme, politika temelli pratik ve akademik önerilerle sona erer. tr_TR
dc.description.abstract Public policy is the decisions, actions and/or inactions of goverments or other political actors on matters or opportunities related to large part of the society. In public policy analysis, it is attempted to analyze the complex policy process, which includes the involvement formal, civil, international, and supranational actors. One of the public policy analysis models is process model (stages heuristics) tries to analyze public process based on five stages. These steps are agenda setting, formulation, legislation, implementation, and evaluation. In this study, Turkey’s social assistance and solidarity foundations policy was analyzed by means of various public policy analysis models and frameworks and especially by the stages model. At the first chapter, public policy analysis terms and approaches are introduced. A detailed analysis of the development of this foundations and other social assistance and solidarity institutions was conducted at the second chapter of the thesis. The third chapter focuses on the analysis of every (five) stages of the public policy process on social assistance and solidarity foundations policy of Turkey. Records of the Turkish Parliament (TBMM Tutanak Dergisi), annual reports of the related General Directorate of the Ministry are the main information sources for this policy analysis. The analysis of this specific public policy topic/substance covers the era of 1986-2017; the year 1986 was the year of main law, 3294, enacted. Thesis ends with general conclusion, comparative evaluations and policy-based, practical and academic recommendations. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kamu Politikası Çözümlemesi tr_TR
dc.subject Süreç / Aşamalar Modeli tr_TR
dc.subject 3294 sayılı Kanun tr_TR
dc.subject Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tr_TR
dc.subject Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tr_TR
dc.subject Public Policy Analysis tr_TR
dc.subject Stages/Heuristics Model tr_TR
dc.subject Law No. 3294 tr_TR
dc.subject Social Asisstance and Solidarity Fund tr_TR
dc.subject Social Assistance and Solidarity Foundations tr_TR
dc.title 1986-2017 döneminde Türkiye’nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları politikasının çözümlenmesi tr_TR
dc.title.alternative The analysis of social assistance and solidarity foundations policy of Turkey: The period of 1986-2017 tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Özgür, Hüseyin tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record