DSpace Repository

Türki̇yede vergi̇ uyuşmazlıklarının i̇dari̇ aşamadaki̇ çözümünde tüm yönleri̇yle uzlaşma

Show simple item record

dc.contributor.author Karaman, Ömer
dc.date.accessioned 2019-12-31T08:31:28Z
dc.date.available 2019-12-31T08:31:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/28263
dc.description.abstract Devlet, vatandaşların mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için finansmana gereksinim duyar.Vergi idaresi ile vergi borçlusu arasında uyuşmazlıklar oluşmaktadır. Vergi uyuşmazlığına mevzuatın sürekli değişmesi ve mükellef tarafından anlaşılabilir bir yapıya sahip olmaması, mükellefin vergi konusunun mevcut olmadığı, kanuna aykırı, usulsüz vergi talep edildiği, tahsilinin kanuna aykırı usulsüz olarak yapılması olarak sıralanabilir. Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Aşamadaki Çözümünde Tüm Yönleriyle Uzlaşma adlı tezimde ilk olarak uyuşmazlık kavramı, vergi uyuşmazlığı ve vergilendirme işlemleri ile ilgili uyuşmazlığın sebepleri incelenecektir.Vergi uyuşmazlıklarının dava konusu olmadan idari aşamada çözümlenmesini sağlayan; uzlaşma, pişmanlık ve ıslah, ceza indirimi ve vergi hatalarının düzeltilmesi konuları ikinci bölümde ele alınacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The State requires certain types of finance to procure the goods and services for its citizens. This results in disputes between the State and the tax-payers.Constant changes in the tax legislation and the fact that it is unintelligble by tax-payers causes the tax-payers to make such allegations as the subject of taxatıon does not exist, there are illegal and undue tax claims and collections; and sets a basis fort he emergence of disputes.İn the first part of my project of Tax Conflicts and Administrative Resolution Ways in Turkey the consept of conflict, tax conflict and the factors which result to conflict with taxation transactions will be examined.İn the second part of my project, the establishments alike concıliatıon, contrition and correction, abatement and recovery of tax errors recovery applications, allowing the resolution of tax conclicts at administrative stage without passing to the court, will be examined. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Vergi tr_TR
dc.subject Vergi Uyuşmazlığı tr_TR
dc.subject Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları tr_TR
dc.subject The Law tr_TR
dc.subject Tax Disputes tr_TR
dc.subject Administrative Way of Solutions tr_TR
dc.title Türki̇yede vergi̇ uyuşmazlıklarının i̇dari̇ aşamadaki̇ çözümünde tüm yönleri̇yle uzlaşma tr_TR
dc.title.alternative Tax confli̇cts and admi̇ni̇strati̇ve resoluti̇on ways i̇n Turkey tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Tepekule, Umut tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record