DSpace Repository

Ev merkezli diyaloğa dayalı okumanın 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimine olan etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Işıkoglu Erdoğan, Nesrin
dc.contributor.author Şimşek, Zeynep Ceren
dc.contributor.author Canbeldek, Merve
dc.date.accessioned 2019-12-05T13:10:40Z
dc.date.available 2019-12-05T13:10:40Z
dc.date.issued 2017-03-06
dc.identifier.citation Işıkoğlu Erdoğan, N., Şimşek, Z. C. & Canbeldek, M. (2017). Ev merkezli diyaloğa dayalı okumanın 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimine olan etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 789-809. tr_TR
dc.identifier.issn 1301-9058
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/27981
dc.description.abstract Ev merkezli diyaloğa dayalı kitap okumanın 4-5 yaş çocuklarının alıcı ve ifade edici dil gelişimlerine olan etkisini inceleyen bu araştırmada paralel karma araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, 32 ebeveyn ve çocukları dâhil edilmiştir. Ebeveynlere diyaloğa dayalı okuma hakkında bilgilendirici seminer verilmiş, daha sonra ebeveynlerden 6 hafta boyunca haftada 3 gün çocuklarına diyaloğa dayalı kitap okumaları istenmiştir. Katılımcı çocukların dil gelişimlerini ölçmek için “TEDİL” ön-son test olarak uygulanmıştır. Nitel veriler ise ebeveynlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 6 hafta boyunca tutulan okuma günlükleri aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda ev merkezli diyaloğa dayalı kitap okumanın çocuklarının dil gelişimlerini olumlu etkilediği saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In order to examine the effects of home-based dialogic reading intervention on 4-5 year-old-children’s language development, the convergent parallel design was selected as a mixed research method. The participants of the study were 32 parents and their children. Informative seminars on dialogic reading were given to the participant parents and later they were asked to read their children three days per week for six weeks. "TEDİL" was used as a pre-and posttest assessment for language development. For the qualitative data collection, semi-structured interviews were conducted with parents, and they kept reading logs for 6 weeks. The results of the study showed that the home-based dialogic reading intervention improved children’s language scores. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Diyaloğa Dayalı Okuma tr_TR
dc.subject Erken Çocuklukta Okuma tr_TR
dc.subject Ev Merkezli Okuma tr_TR
dc.subject Okuma Müdahalesi tr_TR
dc.subject Dil Gelişimi tr_TR
dc.subject Dialogic Reading tr_TR
dc.subject Reading in Early Childhood tr_TR
dc.subject Home-Based Reading tr_TR
dc.subject Reading Intervention tr_TR
dc.subject Language Development. tr_TR
dc.title Ev merkezli diyaloğa dayalı okumanın 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimine olan etkileri tr_TR
dc.title.alternative The effects of home-based dialogic reading intervention on 4-5-year-old children’s language development tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0001-7010-302X tr_TR
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-6622-7289 tr_TR
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0003-3100-2220 tr_TR
dc.identifier.volume 37 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 789 tr_TR
dc.identifier.endpage 809 tr_TR
dc.source.title Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi tr_TR
dc.identifier.index TRDizin tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record