DSpace Repository

Türk vergi sisteminde finansal enstrümanların vergilendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Özbek, İnan
dc.date.accessioned 2019-12-05T08:50:53Z
dc.date.available 2019-12-05T08:50:53Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/27949
dc.description.abstract Proje çalışmasında, dünyada yaşanan küreselleşme olgusu neticesinde ekonominin de küreselleşmesi, ülkemizde ve dünyada finansal ürünler ve vergilendirilmeleri ile ilgili genel bilgilerin verildiği giriş kısmının ardından, kavramsal tanıtım çerçevesinde incelenecek finansal enstrümanların tek tek tanımları yapılmış, daha sonra her bir finansal ürünün ne şekilde vergilendirildiğini gösteren tablolar ilave edilmiş ve tabloların altında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Sonuç olarak, giriş ve asıl metin kısmında detaylı incelenen, finansal enstrümanlar ve vergilendirilme rejimleri, bugünkü durumlarıyla irdelenmiş, ülkemizde daha fazla finansal enstrümana yatırım yapılması ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine daha yüksek oranlarda katkıl sağlanabilmesi için, vergi mevzuatında ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği ile ilgili olarak görüşlere ve önerilere yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, effects of globalization on economy, following the introduction of general information on financial products and taxation in our country and in the world, definitions of financial instruments has been made to be examined within the context of conceptual introduction, afterwards tables showing the taxation of each financial product were added and explanations were made under the tables. As a result, the financial instruments and taxation rules have been examined with their current situation in depth. In order to provide further contribution to the economy of our country at higher level by ensure to invest much more financial instrument, opinions and suggestions were covered regarding what kind of changes should be made in the tax legislation. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Financial İnstruments tr_TR
dc.subject Withholding Tax tr_TR
dc.subject Returns on Stocks and Bonds tr_TR
dc.subject İnterest Yield tr_TR
dc.subject Finansal Esntrüman tr_TR
dc.subject Stopaj tr_TR
dc.subject Menkul Sermaye İradı tr_TR
dc.subject Faiz Getirisi tr_TR
dc.title Türk vergi sisteminde finansal enstrümanların vergilendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Taxatıon of fınancıal ınstruments ın Turkısh tax system tr_TR
dc.type specialistThesis tr_TR
dc.contributor.name Karayılmazlar, Ekrem tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record