Show simple item record

dc.contributor.author Uz, Mürşit
dc.date.accessioned 2019-12-05T07:58:00Z
dc.date.available 2019-12-05T07:58:00Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/27934
dc.description.abstract Konkordato, borçlu işletmelere tanınan hukuki geçici koruma bicimdir. Kendine özgü şartları ve özelliklerinden dolayı hem borçlu hem de alacaklı açısından sağlıklı uygulanması yönünde dikkat edilmesi gereken hususlar içermektedir. Konkordatonun sunmuş olduğu imkânlardan gerektiği kadar yararlanan borçlunun, belirlenen zaman dilimlerinde ticari bütünlüğünü korunarak yaşam mücadelesinin devamı açısından sağlanmış olunan faydalar bulunmaktadır. Bu hukuki geçici koruma şekli olan konkordatonun borçlu ve alacaklı yönünden, istihdam ve ülke ekonomisi açısından kazanımları projede araştırılmış ve anlatılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Concordatum is the legal temporary protection granted to the debtor companies. Due to its specific conditions and features, it should be considered that both the borrower and the creditor are to be applied in a healthy way. The beneficiary, who benefited from the facilities of the concordant as much as possible, has the benefits provided for the continuation of the life struggle while maintaining the commercial integrity in the determined periods of time. This legal form of temporary protection has been researched and explained for both the borrower and creditor in terms of employment and the country's economy in terms of gains in this project. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Debt restructuring tr_TR
dc.subject Concordatum tr_TR
dc.subject İnterim commissioner tr_TR
dc.subject Final commissioner tr_TR
dc.subject Concordatum commissioner tr_TR
dc.subject Borç yapılandırma tr_TR
dc.subject Konkordato tr_TR
dc.subject Geçici Mühlet tr_TR
dc.subject Kesin Mühlet tr_TR
dc.subject Konkordato Komiseri tr_TR
dc.title Konkordato tr_TR
dc.title.alternative Concordatum tr_TR
dc.type specialistThesis tr_TR
dc.contributor.name Bursalı, Osman Barlas tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record