DSpace Repository

Burdur ili halk eğitimi merkezi yöneticilerinin kişisel bigileri ile iş doyumu arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Özcan, Hamdi
dc.date.accessioned 2019-12-05T07:40:28Z
dc.date.available 2019-12-05T07:40:28Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/27932
dc.description.abstract Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Burdur İli Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin kişisel bilgileri ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Burdur İli Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin kişisel bilgileri iş doyumlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, eşin çalışma durumu, mesleki kıdem, en son mezun olduğu okul, unvan, çalışma şekli, gelir düzeyi, maaş dışı gelir, örgün eğitimde kaç yıl hizmet verdikten sonra şimdiki mesleğinde çalıştığı değişkenlerinden nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Bu araştırma için Minnesota Tatmin Ölçeği ve Kişisel Bilgiler Formu olmak üzere iki kısımdan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Araştırma; 2013-2014 Eğitim – Öğretim yılında Burdur İlinde bulunan 12 Halk Eğitimi Merkezi örneklem alınmıştır. Bunlar; 12 Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan 30 müdür ve müdür yardımcısıdır. Araştırmanın istatistik analizlerinde SPSS 11,5 istatistik programı kullanılmıştır. İş Tatmin Ölçeğinden elde edilen puanların karşılaştırılmasında örneklem genelinde ve alt gruplarda normal dağılımı sağlayacak büyüklüğe ulaşılamadığından yüzde ve frekans gibi betimsel istatistiklerle parametrik olmayan kestirisel istatistik türlerinden Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis-H testi kullanılmıştır. Bu çalışmada Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan yöneticilerin, bağlı bulundukları kurumlardan ne derece memnun oldukları, kişisel özellikleri ile iş doyumları arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Halk Eğitimi tr_TR
dc.subject İş Doyum tr_TR
dc.title Burdur ili halk eğitimi merkezi yöneticilerinin kişisel bigileri ile iş doyumu arasındaki ilişki tr_TR
dc.type specialistThesis tr_TR
dc.contributor.name Çobanoğlu, Fatma tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record