DSpace Repository

Bilişim teknolojilerinin Türk bankacılığının yönetim ve organizasyon yapısına etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Bayatlıoğlu Balıkçı, Binnur
dc.date.accessioned 2018-05-02T12:08:00Z
dc.date.available 2018-05-02T12:08:00Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2752
dc.description.abstract Bilgisayarın icadından sonra internetin hızla gelişmesi bilişim teknolojilerindeki gelişmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşmeyle beraber dünya ticaretinin ve finansal piyasaların iletişiminin artması bilişim teknolojilerine olan ihtiyacı artırmıştır. Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak isteyen firmalar da uluslararası ticaretin gereği olarak bu teknolojileri şirketlerinde kullanmaya başladılar. Birçok firma bilişim teknolojilerinin şirketlerine sağladığı kolaylıkla örgüt yapılanmalarını ve yönetim şekillerini değiştirdiler. İş akışlarının daha hızlı ve rahat gerçekleştirildiği örgüt yapılarını oluşturmaya başladılar. Bu hızlı iş akışına uygun açık ve demokratik yönetim tarzları geliştirdiler. Türkiye'de bankacılık sektörü bilişim teknolojilerini örgütlerinde ilk kullanan işletmeler olmuştur. Elbette ki, dünyada finansal piyasaların hızlı gelişimi bankaları bu değişikliğe zorlamıştır. Ancak, bankacılıkta kullanılan ürünlerin teknolojik tabanlı olması bu sektörde bilişim teknolojilerinin kolaylıkla kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada bilişim teknolojilerinin bankacılık yönetim ve organizasyon yapısını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu teknolojileri yoğun kullanan bankacılık sektöründe araştırma yapılmıştır. Türkiye'de teknolojiyi ilk kullanan ve online çalışmaya başlayan banka olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. örnek çalışma olarak alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract After invention of computer, rapid development of internet accelarated development of information technologies. Increasing communication of world trade and financial market together with globalization increased need for information technologies. Firms who intended to themselves to world changes started to use information technology in their organization because of international trade. Most of firms changed their organization structure and management style thanks to easiness of information technologies. They begin to reorganize their structure where job flow is operated faster and easier. They created democratic and open management style which hormanized with job flow chart. Banks are the first companies that used information technologies in their organizations in Turkey. Of course, fast improvement of financial market in the World have forced banks to change. However, the products based on technology used in banking sector provided to spread and use information technologies. How information technologies affect management and organization of banking sector is searched in this thesis. As we mentioned, at the beginning, search has made in banking sector which use information technologies mostly in their operations. The Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., which used technology first and operated online in Turkey, has taken as a sample. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bilişim Teknolojileri tr_TR
dc.subject Bankacılık tr_TR
dc.subject Yönetim ve organizasyon tr_TR
dc.subject Information technologies tr_TR
dc.subject Banking tr_TR
dc.subject Management and organization tr_TR
dc.title Bilişim teknolojilerinin Türk bankacılığının yönetim ve organizasyon yapısına etkileri tr_TR
dc.title.alternative Affects of information technologies to the management and organization structure of Turkish banking sector tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Ayşe İrmiş tr_TR
dc.contributor.authorID 8512 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record