DSpace Repository

Tedarik zincirinde optimizasyon ve bir iplik işletmesinde uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Özbay, Beyza
dc.date.accessioned 2018-05-02T11:57:54Z
dc.date.available 2018-05-02T11:57:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2751
dc.description.abstract Günümüz küresel pazarında, tedarik zincirinin bütünsel yönetimi başarılı iş süreçlerinin anahtar etkeni haline gelmiştir. Dünya çapındaki organizasyonlar, entegre edilmemiş üretim proseslerinin, entegre edilmemiş dağıtım proseslerinin ve zayıf müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin başarılarını yetersiz kıldıklarının farkına varmışlardır. Tedarik zinciri yönetimi karlılık ve maliyet düşürmenin temel çözümü haline gelmiştir. Lojistiğin en temel karakteristiği, içerdiği tüm aktiviteleri entegre eden bir bakış sunan, tüme dayalı yapısıdır. Tedarik zamanı, stok yönetimi, taşıma yönetimi, depo yönetimi ve tüm önemli bileşenlerin dağıtımı; lojistik tüm bunlar ve diğer aktivitelerin entegrasyonu ile sistem ya da şirkete zaman ve değer kazandırmakla ilgilenir. Araştırmanın ilk bölümünde tedarik zincirinin tanımı, tarihsel gelişim süreci, önemi, amacı, avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiş; ikinci bölümde kurumsal kaynak planlaması ve tedarik zinciri yönetimi yazılımları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise tedarik zinciri optimizasyonu ele alınmıştır. Tez çalışmasının uygulama bölümünde ise, tedarikçi seçim problemine analitik hiyerarşi prosesi ile çözüm getirilmiş; dağıtım ağları problemi ise doğrusal programlama ile modellenmiş ve WinQSB paket programı ile çözülmüştür. Bu tez çalışması ile optimize edilmiş tedarik zinciri modeli kurularak iplik işletmesi ile dağıtım yerleri ve müşteriler arasındaki en uygun dağıtım ağı oluşturulmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In today?s global market, managing the entire supply chain becomes a key factor for the successful business. World-class organizations now realize that non-integrated manufacturing processes, non-integrated distribution processes and poor relationships with suppliers and customers are inadequate for their success. Profitability in supply chain management is becoming one of the main key solution factors of cost reduction A fundamental characteristic of logistics is its holistic, integrated view of all the activities that it encompasses. So while procurement, inventory management, transportation management, warehouse management and distribution are all important components, logistics is concerned with the integration of these and the other activities to provide the time and space value to the system or corporation. In the first chapter of the thesis, the description, historical background, importance, aims, major activities of logistics, and its advantages and disadvantages are presented; in the second chapter the Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management softwares are examined. However in the third chapter optimization for Supply Chain Management is handled. At the application part of the thesis, the model of Analytical Hierarchy Process designed for the solution of the supplier selection problem; however the linear programming model is developed for the distribution network problem and solved by using WinQSB software. In this thesis by developing the optimized supply chain model from the yarn factory to the warehouse and to the customers, the optimized distribution network is tried to be achieved. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Tedarik zinciri yönetimi tr_TR
dc.subject Çok kriterli karar verme tr_TR
dc.subject Analitik hiyerari prosesi tr_TR
dc.subject Dağıtım ağları tr_TR
dc.subject Doğrusal programlama tr_TR
dc.subject Optimizasyon tr_TR
dc.subject Supply chain management tr_TR
dc.subject Multi criteria decision making tr_TR
dc.subject Analytical hierarchy process tr_TR
dc.subject Distribution network tr_TR
dc.subject Linear programming tr_TR
dc.subject Optimization tr_TR
dc.title Tedarik zincirinde optimizasyon ve bir iplik işletmesinde uygulama tr_TR
dc.title.alternative Optimization for supply chain management and an application in a yarn company tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name İrfan Ertuğrul tr_TR
dc.contributor.authorID 32514 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record