DSpace Repository

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum vasküler endoteliyal büyüme faktörü, endotelin-1 ve alfa kalsitonin gen ilişkili peptid düzeylerinin anjiyogenez ve prognoz üzerine etkileri

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)