DSpace Repository

Prüfer-Karagül algori̇tması: Gezgi̇n satıcı problemi̇ i̇çi̇n yeni̇ bi̇r yaklaşım

Show simple item record

dc.contributor.author Karagül, Kenan
dc.date.accessioned 2019-10-01T05:51:31Z
dc.date.available 2019-10-01T05:51:31Z
dc.date.issued 2019-08-29
dc.identifier.citation Karagül, K . (2019). PRÜFER-KARAGÜL ALGORİTMASI: GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 452-470 . DOI: 10.30798/makuiibf.508842 tr_TR
dc.identifier.issn 2149-1658
dc.identifier.uri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/26420
dc.description.abstract Kombinatoryal optimizasyon alanında temel bir model olduğu için literatürde oldukça yaygın çalışılan gezgin satıcı probleminin etkin ve hızlı çözümü için yeni sezgisel yöntemler geliştirilmesine devam edilmektedir. Bu çalışmada, gezgin satıcı problemi için Prüfer-Karagül adı verilen yeni bir yapısal çözüm yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen yöntemin performansını değerlendirmek için literatürde yaygın olarak kullanılan gezgin satıcı test problemleri ile analizler yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda elde edilen en iyi çözümler optimal çözümden %2, ortalama çözüm değerleri ise %2,50 sapma göstermiştir. Sonuç olarak, önerilen yöntem çözüm performansı ve hızı açısından başarılı çözümler üretmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.30798/makuiibf.508842 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Prüfer-Karagül Algoritması, Gezgin Satıcı Problemi, En Yakın Komşu Sezgiseli, 2-Opt Algoritması, Prüfer Kod tr_TR
dc.title Prüfer-Karagül algori̇tması: Gezgi̇n satıcı problemi̇ i̇çi̇n yeni̇ bi̇r yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative Prüfer-Karagül algorithm: A novel approach for travelling salesman problem tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.identifier.volume 6 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 452 tr_TR
dc.identifier.endpage 470 tr_TR
dc.source.title Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.relation.publicationCategory Uluslararası Hakemli Dergi tr_TR
dc.identifier.index WOS tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record