DSpace Repository

Teknoloji geliştirme bölgelerinin ekonomiye katkısı ve vergilendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yığın, Yunus
dc.date.accessioned 2019-09-30T10:43:47Z
dc.date.available 2019-09-30T10:43:47Z
dc.date.issued 2019-08
dc.identifier.uri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/26384
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, teknoloji geliştirme bölgelerinin ekonomiye katkısı ve vergilendirilmesi uygulama alanlarını incelenmektedir. Ülkemizde Ar- Ge faaliyetleri için sunulan maddi destekler, firmalar için daha cazip ve teşvik edici hale getirilmelidir. Teknolojik olarak dışa bağımlılıktan kurtulmak ve teknoloji üreten, dünyada rekabetçi bir ekonomi haline gelebilmek için ileri teknolojilerin üretildiği Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ülkemizdeki yaygın adıyla Teknokentler çok önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin ekonomik kalkınması ve büyümesi için yapılan çalışmalar ve uygulanan politikalar neticesinde üniversite ve sanayi iş birliği içinde olabilmesi için günümüzde Türkiye’deki Teknokent sayısı 83 olmuştur. Bu bölgelerinin ekonomiye katkısı ve vergilendirilmesi uygulama alanları kitap, dergi, makale ve elektronik kanyaklardan elde edilen veriler doğrultusunda incelenmiştir. Sonuç olarak ülkemizde ekonomik gelişme ve kalkınmayı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için teknoloji-yoğun sektörlere ağırlık vermek, bunun için de Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcamaların payının arttırılması önerilebilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to examine the contribution of technology development regions to the economy and the application areas of taxation. Financial support provided for R & D activities in our country should be made more attractive and encouraging for companies. To get rid of dependence on technology and producing technology, In order to become a competitive economy in the world, Teknokentler plays a very important role in the Technology Development Zones where advanced technologies are produced. Our country's economic development and growth for the work and the result of the policies to be in university and industry cooperation Technopolis in Turkey today, the number was 83. The contribution and taxation of these regions to the economy were examined in line with the data obtained from books, magazines, articles and electronic papers. As a result, it may be recommended to concentrate on technology-intensive sectors in order to ensure economic development and development and sustainable growth in our country and to increase the share of expenditures on R & D activities. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Teknokent tr_TR
dc.subject Ar-Ge tr_TR
dc.subject Teknoloji geliştirme bölgesi tr_TR
dc.subject Technopolis tr_TR
dc.subject R & D tr_TR
dc.subject Technology development region tr_TR
dc.title Teknoloji geliştirme bölgelerinin ekonomiye katkısı ve vergilendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Contribution and taxation of technology development regions to economy tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Ersan Öz tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record