DSpace Repository

Türkiye’de vergi incelemelerinin vergi kayıp ve kaçakları üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Gezgin, Hasan
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:27:40Z
dc.date.available 2019-09-25T05:27:40Z
dc.date.issued 2019-08
dc.identifier.uri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/26244
dc.description.abstract Devletler ülkesinde yaşayan vatandaşların birtakım ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yaparlar ve bu harcamalarının finansmanını ise vergiler oluşturmaktadır. Kamunun en önemli gelir kalemini oluşturan vergilerin ülkemizde toplanma şekli ise beyana tabidir. Mükelleflerin beyan ettikleri gelir ve buna isabet eden vergilerinin doğru olup olmadıklarının kontrolü ise devlet tarafından yapılmaktadır. Bu kontrolün adı ise vergi denetim mekanizmasıdır. Mükelleflerin beyan ettikleri vergilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetimi ise vergi incelemesi müessesi oluşturmaktadır. Bu inceleme Vergi Kanunlarımızda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer almaktadır. Bu proje ödevimizin amacı, Vergi Usul Kanunda yer alan Vergi İncelemesi Müessesi incelenerek, Vergi kayıp ve kaçakları üzerindeki etkisi olup olmadığının kapsamlı bir şekilde araştırılması yapılarak ve bir takım çözüm önerileri sunmaktır. tr_TR
dc.description.abstract The States must meet the needs of citizens living in their country. They spend to meet these needs and taxes are the financing of these expenditures. The way in which taxes, which constitute the most important income item of the public, is collected in our country is subject to declaration. The income and tax of the taxpayers are checked by the state to ensure that the tax is correct. The name of this control is the tax audit mechanism. This review is inclued in our Tax Kaws, Tax Procedure Law No. 213. The audit of whether the taxes declared by the taxpayers reflects the reality constitutes a tax inspection institution. The aim of this project is to examine the Tax Inspection Institution in the Tax Procedural Code, to investigate whether it has an impact on tax losses and evictions, and to provide some solutions. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türkiye’de vergi incelemelerin vergi kayıp kaçakları üzerine etkisi tr_TR
dc.subject The effect of tax investigations on tax losses in Turkey tr_TR
dc.title Türkiye’de vergi incelemelerinin vergi kayıp ve kaçakları üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effects of tax examinations to tax evasions and tax losses in Turkey tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Özay Özpençe tr_TR
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0003-1502-3240 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record