DSpace Repository

Tarihi çevrede ulaşım stratejisi ve i·lkeleri: Şirince örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Gülhan, Görkem
dc.date.accessioned 2019-09-16T06:18:48Z
dc.date.available 2019-09-16T06:18:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Gülhan, G. (2018). Tarihi Çevrede Ulaşım Stratejisi ve İlkeleri: Şirince Örneği. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 475-490. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1501 en_US
dc.identifier.issn 2147-0626
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/26054
dc.identifier.uri https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1501
dc.description.abstract Tarih boyunca kentler ve ulaşım etkileşim içerisinde olmuştur. Bu etkileşimin türleri ve şiddeti, ulaşım türlerinin, araçların ve mekânların zaman içinde değişimi ile birlikte farklılaşmıştır. Ulaşım özellikleri ve yerleşim dokuları arasındaki bu ilişki tarihin sosyal, mekânsal ve ekonomik özelliklerine göre şekillenmiş ve bu bağlamda her dönemde yeni ve farklı etkileşim olanakları yaratmıştır. Sanayi devriminden sonra kentlerde yaşanan hızlı ve şiddetli genişleme, ulaşım aksları ile ilgili bağlantılarının yeni ölçekler için oluşturulması, tarihi çevrelerde yaşayan sokak dokularını yeni kent dinamiğinden ayrıştırmıştır. Yaşanan hızlı ve kontrolsüz büyümenin etkileri kentlerin ölçeğini yeniden belirlerken tarihi çevreler bu ölçek içerisinde tam olarak çözümlenememiş olup tarihi çevreye yönelik uygulamalar daha çok korumaya yönelik oluşturulmuştur. Tarihi kent merkezleri kentsel ulaşım sisteminin bir paydaşı olarak değil, izole ve ulaşım açısından sıkıntılı alanlar olarak görülmeye başlanmıştır. Yaşanan mekânsal sorunların çözümünde koruma olgusunun zarar görmesi ve tarihi çevrede tahribatlar oluşması türünde sorunlar ile karşılaşılmaya başlanmıştır. Hava/ses kirliliği, kent imgesinin bozulması ve taşıtlardan oluşan titreşimlerin tarihi dokuya zarar vermesi gibi sorunlar yeni planlama yaklaşımları arayışlarını beraberinde getirmiştir. Tarihi çevre ve ulaşım sistemlerini kentsel ulaşım kurgusuna başarı ile entegre edecek uygulama ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, yoğun ulaşım talebi içeren ve güçlü bir tarihi çevre niteliği olan Selçuk-Şirince Köyü’nün mekânsal yapısı ve ulaşım kurgusu analiz edilmiştir. Ulaşım sorunlarının çözümü ile ilgili ilkeler, stratejiler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Anılan yaklaşım analiz, sorunların belirlenmesi ve strateji üretimi olmak üzere 3 kategoride yapılmıştır. Şirince’nin mekânsal tahribat yaşadığı, ulaşım sorunlarının hem taşıt hem yaya boyutunda olduğu tespit edilmiş olup çözüm önerileri sunulmuştur. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher KUTAKSAM en_US
dc.relation.ispartof Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tarihi çevre, Ulaşım, Şirince; Historical environment, Transportation, Sirince. en_US
dc.title Tarihi çevrede ulaşım stratejisi ve i·lkeleri: Şirince örneği en_US
dc.title.alternative Transportation strategy and principles in historical environment: The example of Sirince en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 7 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 475 en_US
dc.identifier.endpage 490 en_US
dc.identifier.doi 10.7596/taksad.v7i2.1501
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US
dc.identifier.wos WOS:000437776700042 en_US
dc.doiedit $$doidublike$$


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record