DSpace Repository

Raylı sistem yatırımlarının emlak vergilerine etkisi ve mekânsal değişim potansiyellerinin değerlendirilmesi: Kazlıçeşme–Söğütlüçeşme Metro Hattı örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Gülhan, Görkem
dc.date.accessioned 2019-09-16T05:57:37Z
dc.date.available 2019-09-16T05:57:37Z
dc.date.issued 2018-11-02
dc.identifier.citation Gulhan, G.(2018). Raylı sistem yatırımlarının emlak vergilerine etkisi ve mekânsal değişim potansiyellerinin değerlendirilmesi: Kazlıçeşme–Söğütlüçeşme Metro Hattı örneği. Journal of Human Sciences, 15(4), 2029-2046. en_US
dc.identifier.issn 2458-9489
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/26039
dc.identifier.uri https://doi.org/10.14687/jhs.v15i4.5524
dc.description.abstract Raylı sistem toplu taşıma yatırımlarının kentsel alanlara ekonomik açıdan pozitif getirileri olmakla birlikte, ulaşım maliyetlerinin ve seyahat zamanlarının azalmasını sağlayarak erişilebilirlik artışı oluşturmaktadır. Bu tür kamu ulaşım yatırımlarının; arazi kullanım, gelir, istihdam, yoğunluk ve parasal değerlerde meydana gelen değişimler açısından etkilerinin bilinmesi planlama süreci için önemlidir.Bu çalışmada, “Kazlıçeşme –Söğütlüçeşme Metro Hattı (1. Aşama)” için 2022-2038 yılları arası vergisel kazanımlar açıklanmış ve doğrusal artış oranları bulunmuştur. İstasyonların çevresindeki gayrimenkul yatırım ve dönüşüm potansiyeli bulunan alanlar incelenmiş ve konut alanlarının değişim potansiyelleri ile arazi kullanım olanakları araştırılmıştır.Çalışma bulgularına göre emlak vergisinin 2019 yılından 2022 yılına kadar 4 kata yakın artış yaşayacağı ve 14 istasyon çevresindeki rekreasyon, ticaret ve konut alanlarında arazi kullanım çekiciliği artışı doğacağı devamlapotansiyel konut alanı, ticaret alanı, kentsel rekreasyon alanları ve ulaşım yatırımları önerileri oluşturulabileceği tespit edilmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher JHL en_US
dc.relation.ispartof Journal of Human Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject konut alanları, metro, rant, emlak vergisi en_US
dc.title Raylı sistem yatırımlarının emlak vergilerine etkisi ve mekânsal değişim potansiyellerinin değerlendirilmesi: Kazlıçeşme–Söğütlüçeşme Metro Hattı örneği en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 15 en_US
dc.identifier.issue 4 en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 18 en_US
dc.identifier.doi 10.14687/jhs.v15i4.5524
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record