DSpace Repository

Selçuklu çağında Anadolu kentleşme koridoru

Show simple item record

dc.contributor.author Özcan, Koray
dc.date.accessioned 2019-09-15T13:45:38Z
dc.date.available 2019-09-15T13:45:38Z
dc.date.issued 2015-05-01
dc.identifier.issn 1301-0549
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/25997
dc.description.abstract Bu araştırmanın ilgi alanı, Anadolu’da Selçuklu egemenlik çağında örgütlenmiş mekânsal ve işlevsel kademelenme gösteren kentler sistemi ve ulaşım ağının, “kentleşme koridoru” olarak tanımlanan ana eksen ya da omurgasının belirlenmesidir. Başka bir ifadeyle, Selçuklu kentleşmesi olarak tanımlanan XII. yüzyıl başından XIII. yüzyıl sonuna dek uzanan süreçte Anadolu’da örgütlenmiş kentler sistemi ve ulaşım ağının ağırlık merkezinin belirlenmesidir. Araştırmanın yöntem kurgusu üç aşamalı bir çözümleme sürecine dayandırılmıştır. Birinci aşama, Selçuklu kentler sistemi ve ulaşım ağının omurgası olarak tanımlanan kentleşme koridorunun belirlenmesinde kullanılabilecek ölçütlerin saptanmasıdır. İkinci aşama, Selçuklu dönemine ilişkin vakâyî-name, vakıf-name ve kitabe gibi özgün kaynaklar ile arkeolojik buluntu ve mimari kalıtlardan oluşan bilgi birikiminin belirlenen her bir ölçüt düzeyinde sayısal yoğunluk değerleri açısından ayrıntıda çözümlenmesidir. Üçüncü aşama ise; her bir ölçüt düzeyinde elde edilen bulguların harita üzerinde görselleştirilerek, değerlendirilmesidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya-Kayseri-Sivas güzergâhının Selçuklu çağında Anadolu’nun sosyal-kültürel ve ekonomik açıdan en gelişmiş kentlerinin konumlandığı “kentleşme koridoru” olarak tanımlanan kentsel yığılma koridoru olduğu belirlenmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları en_US
dc.relation.ispartof BİLİG: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Anadolu, Selçuklu çağı, kentleşme, kentsel yığılma, kentleşme koridoru en_US
dc.title Selçuklu çağında Anadolu kentleşme koridoru en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.issue 73 en_US
dc.identifier.startpage 185 en_US
dc.identifier.endpage 206 en_US
dc.authorid 0000-0002-1221-9224
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US
dc.identifier.trdizinid 203169 en_US
dc.baslikedit $$başlıkdublike$$


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record